ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rozwiązania merchandisingowe w zakresie zagospodarowania przestrzeni sprzedaży w małym sklepie. Studium przypadku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Organizacji i Zarządzania WAT
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):79-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule podjęto problematykę zagospodarowania przestrzeni sprzedaży w małych sklepach detalicznych. Jest to jedno z zagadnień, którymi zajmuje się merchandising – marketing handlowy. Analizie poddano niewielką placówkę handlową, znajdującą się na obrzeżach aglomeracji warszawskiej. W badaniach wykorzystano metodę studium przypadku. Ocenie poddano układ sklepu i jego zmiany w zakresie realizacji zasady areny, strefy samoobsługi i obsługi zza lady, ekspozycji warzyw i owoców, ruchu klientów, umiejscowienia kasy, stref gorących i zimnych, okolic wejścia do sklepu, lokalizacji lodówek z różnymi artykułami (nabiałem, mrożonkami, lodami, piwem), ekspozycji pieczywa i jego roli w sklepie, szerokości przejść między regałami i in. Stwierdzono, że efektywne rozplanowanie przestrzeni handlowej w małym sklepie jest zadaniem trudnym, kompromisowym. Ze względu na ograniczoną powierzchnię i cechy budynku, w którym znajduje się badany lokal, stosowanie wybranych rozwiązań merchandisingowych nie zawsze było możliwe.
 
REFERENCJE (15)
1.
Borusiak B., 2006, Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
2.
Gigoła M., 2013, Wpływ visual merchandisingu na zachowania konsumenta, „Konsumpcja i  ozwój”, nr 2 (5).
 
3.
Chwałek J., 1995, Innowacje w handlu, PWE, Warszawa.
 
4.
Witek L., 2007, Merchandising w małych i dużych firmach handlowych. Teoria i praktyka, CH Beck.
 
5.
Matysik-Pejas R., Pakosz I., 2013, Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych, „Polityki europejskie, finanse i marketing”, nr 9 (58).
 
6.
YIN R.K., 2015, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
7.
Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, WN PWN, Warszawa.
 
8.
Dąbrowski A., 2017, Metoda studium przypadku krok po kroku, „Studia socjologiczne”, nr 4 (227).
 
9.
Murawska M., 2008, Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 
10.
Grzegorczyk W., 2015, Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu, w: G. Grzegorczyk (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
11.
Szymecki W. et al., 2010, Merchandising w praktyce, Catman Polska, Poznań.
 
12.
Marszał K., 2014, Sterowanie ruchem klienta w obiektach handlowych, w: A. Grzegorczyk, A. Wiśniewska (red.), Merchandising, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 
13.
Maciejewski G., 2017, Formaty handlu detalicznego w Polsce w ocenie konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 316.
 
14.
WIKIPEDIA 2017, hasło: Piggly Wiggly, https://en.wikipedia.org/wiki/... (25.10.2017 r.).
 
15.
OC&C STRATEGY CONSULTANTS, 2017, Piękni, młodzi i bogaci. Ranking postrzegania sieci detalicznych w Polsce 2017, file:///D:/Pobieranie/Retail%20Proposition%20Index%202017_PL%20 (1).pdf (11.10.2018 r.).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top