ARTYKUŁ ORYGINALNY
Kreowanie wartości w organizacji: perspektywa wewnętrzna
 
 
Więcej
Ukryj
1
School of Management and Technology Porto Polytechnic Institute, Center for Research and Innovation in Business Sciences and Information Systems - Ciicesi
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):235-243
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji przywództwa wraz ze stymulantami kreowania i współkreowania jego wartości w postaci zasobów w przemyśle obuwniczym. Badanie zostało przeprowadzone w regionie Tâmega e Sousa w północnej Portugalii. W celu zebrania danych empirycznych podjęto studia literaturowe, oparte na trójmianie przywództwa, waloryzacji zasobów ludzkich oraz tworzeniu wartości dodanej. W artykule sformułowano następujący problem badawczy: w jaki sposób zdolność do przewodzenia wewnętrznymi interesariuszami pomaga kreować wartości w przemyśle obuwniczym? Aby osiągnąć odpowiedź na powyższy problem zastosowano badanie ilościowe w formie ankiety bezpośredniej i internetowej. Grupę badawczą stanowiła kadra zarządzająca i pracownicy firm sektora obuwniczego. Wyniki badania pokazały, że najczęstszymi problemami tych firm są kwestie wewnętrzne; utrzymanie pracowników i utrzymanie ich satysfakcji oraz kwestie finansowe. Przy wysokim udziale tych czynników, inwestycje w uczenie się i rozwój nie odgrywają znacznej roli. Widać więc, że istnieje potrzeba inwestowania w rozwój i motywację pracowników, ich wydajność i zarządzanie wiedzą. Jednocześnie nie należy zapominać o uznaniowości, waloryzacji relacji i rozwoju kompetencji.
 
REFERENCJE (23)
1.
Aghion P., Tirole J., 1997, Formal and Real Authority in Organizations. “Journal of Political Economy”, 105(1), 1–29.
 
2.
Apiccaps, 2013. Footure 2020 Plano Estratégico - Cluster do Calçado (APICCAPS).
 
3.
Avolio B. J., Walumbwa F. O., Weber T. J., 2009, Leadership: current theories, research, and future directions, “Annual review of psychology”, 60, 422–441.
 
4.
Balkundi P., Kilduff M., Das T. K., Teng B.-S., Mumford M. D., Todd E. M., 2016, Evolution of situational leadership theory: A critical review, “The Leadership Quarterly”, 23(3), 821–830
 
5.
De Silva M., Howells J., Meyer M., 2018, Innovation intermediaries and collaboration: Knowledge–based practices and internal value creation, “Research Policy”, 47(1), 70–87.
 
6.
Goleman D., 2012, Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária, “Objetiva”, Ed.,Vol. 53, Rio de Janeiro.
 
7.
Kazadi K., Lievens A., Mahr D., 2015, Stakeholder co-creation during the innovation process: Identifying capabilities for knowledge creation among multiple stakeholders, “Journal of Business Research”, 69(2), 525–540.
 
8.
Kearney R. C., Hays S. W., 2016, Labor-Management Relations and Participative Decision Making : Toward a New Paradigm, “Public Administration Review”, 54(1), 44–51.
 
9.
Maak T., 2007, Responsible leadership, stakeholder engagement, and the emergence of social capital, “Journal of Business Ethics”, 74(4), 329–343.
 
10.
Miles S. J., Van Clieaf M., 2017, Strategic fit: Key to growing enterprise value through organizational capital, “Business Horizons”, 60(1), 55–65.
 
11.
Miller L., 2015, Value Creation: The Role of Values in Improving Organizational Performance, “World Academy of Art & Science”, 1(6), 55–67.
 
12.
Müller R., Turner R., 2010, Leadership competency profiles of successful project managers, “International Journal of Project Management”, 28(5), 437–448.
 
13.
Neves P., Eisenberger R., 2012, Management Communication and Employee Performance: The Contribution of Perceived Organizational Support, “Human Performance 3*”, 25(5), 452–464
 
14.
Norrie J., Walker D. H. T., 2004, A Balanced Scorecard Approach to Project Management Leadership, “Project Management Journal”, 35(4), 47–56.
 
15.
Payne A. F., Storbacka K., Frow P., 2008, Managing the co-creation of value, “Journal of the Academy of Marketing Science”, 36(1), 83–96.
 
16.
Pera R., Occhiocupo N., Clarke J., 2016, Motives and resources for value co-creation in a multi-stakeholder ecosystem : A managerial perspective, “Journal of Business Research”, 69(10), 4033–4041.
 
17.
Porter M. E., Kramer M. R., 2011, Creating Shared Value, “Harvard Business Review”, 89, 62–77.
 
18.
PMI, 2017, A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide, 6th Edition, Project Management Institute.
 
19.
Reed G. E., 2006, Leadership and Systems Thinking, “Defense Acquisition, Technology and Logistics”, 35(May-June), 10–13.
 
20.
Roser T., 2014, Aligning the co-creation project portfolio with company strategy, “Strategy & Leadership”, 42(1), 30–36.
 
21.
Sharma M., Smith P ., 2002, Developing personal responsibility and leadership traits in all your employees: part 2 – optimally shaping and harmonizing focus, will and capability, “Management Decision”, 40, 814–822.
 
22.
Solansky S. T., 2008, Leadership Style and Team Processes in Self-Managed Teams, “Journal of Leadership & Organizational Studies”, 14(4), 332–341.
 
23.
Zander L., Mockaitis A. I., Butler C. L., 2012, Leading global teams, “Journal of World Business”, 47(4), 592–603.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top