ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Uwarunkowania rozwoju startupów – perspektywa północno-wschodniej Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):245-257
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-badawczy. Jej głównym celem jest zbadanie istnienia dysproporcji w uwarunkowaniach działalności startupów założonych w północno-wschodniej Polsce w stosunku do sytuacji ogólnokrajowej w badanym zakresie. Przedstawiono istotę i cechy szczególne startupów. W kolejnej części pracy ukazano specyfikę startupów funkcjonujących w regionie północno- -wschodniej Polski. Analizę danych zastanych wzbogacono o prezentację wyników wywiadów eksperckich przeprowadzonych przez autora pracy. Artykuł kończą wnioski, które pozwalają stwierdzić, że warunki funkcjonowania i rozwoju startupów wykazują w Polsce silne regionalne zróżnicowanie.
 
REFERENCJE (22)
1.
Beauchamp M., Kowalczyk A., Skala A., Ociepka T., 2017, Polskie startupy. Raport 2017, Fundacja Startup Poland, Warszawa.
 
2.
Blank S., Dorf B., 2012, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
3.
Blank S., 2017, What’s a Startup? First Principles, https://steveblank.com, data dostępu: 26.09.2017.
 
4.
Czerniak A., Stefański M., 2016, Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój, Polityka INSIGHT, Warszawa.
 
5.
Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce, 2016, Deloitte, Warszawa.
 
6.
Fontinelle A., 2017, What exactly is Startup?, http://www.investopedia.com, data dostępu: 25.09.2017.
 
7.
Guillebeau Ch., 2013, Niskobudżetowy startup, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
8.
Hartmans A., 2017, Klub dziesięciu miliardów. Oto najdroższe startupy na świecie, Business Insider, https://businessinsider.com.pl, data dostępu: 10.10.2017.
 
9.
Business Dictionary, 2017, http://www.businessdictionary...., data dostępu: 22.09.2017.
 
10.
FORBES, 2017, http://www.forbes.com/sites/na..., data dostępu: 22.09.2017.
 
11.
MNiSW, 2017, http://www.nauka.gov.pl/uczeln..., data dostępu: 30.10.2017.
 
12.
PARP, 2017, http://www.platformystartowe.g..., data dostępu: 10.10.2017.
 
13.
PFR, 2017, www.startup.pfr.pl/pl/program/program-platforma-startowa-hub-talents, data dostępu: 12.10.2017.
 
14.
Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+, 2015, Zarząd Województwa Podlaskiego, Białystok.
 
15.
Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, 2014, Olsztyn.
 
16.
Regionalna strategia innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, 2015, Fundacja im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 
17.
Ries E., 2011, The Lean Startup, Crown Business, London.
 
18.
Sobczak R., Dudycz H., 2016, Determinanty sukcesu i porażki start-upów internetowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. 2.
 
19.
Skala A., Kruczkowska E., 2016, Polskie Startupy. Raport 2016, Fundacja Startup Poland, Warszawa.
 
20.
Smus T., 2014, Finansowanie start-upów w Polsce, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 35.
 
21.
Wilhelm A., 2017, What the Hell is a Startup Anyway?, https://techcrunch.com, data dostępu: 22.09.2017.
 
22.
Wojtas S., Senecki A., Spysz A., Frączek M., 2015, Katalog polskiego ekosystemu startupowego, PARP, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top