ARTYKUŁ ORYGINALNY
THE IMPACT OF NATIONAL CULTURE ON INNOVATION PERFORMANCE OF EUROPEAN COUNTRIES
 
 
Więcej
Ukryj
1
AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, FACULTY OF MANAGEMENT
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):307-318
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Różne kraje osiągają różne poziomy wydajności innowacyjnej, co można zaobserwować w wielu raportach, danych statystycznych, rankingach i publikowanej literaturze. Analiza wcześniejszych badań sugeruje, że może to być spowodowane odmiennością ich kultur. Celem tego artykułu jest zbadanie, czy relacja między kulturą danego kraju i jego poziomu wydajności innowacyjnej rzeczywiście istnieje. Badanie koncentruje się na krajach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Stosując model wielokrotnej regresji liniowej dla wybranych i statystycznie zweryfikowanych danych pozyskanych z wiarygodnych źródeł i dalszej weryfikacji jakości uzyskanych wyników, udowodniono, że istnieje wpływ kultury narodowej na wydajność innowacyjną. Charakterystyka kultur o niskiej war­tości Dystansu Władzy i wysokiej wartości Satysfakcji mogą być postrzegane jako cechy pożądane przez organizacje takie jak uniwersytety - proponowane obszary zmian zostały podzielone na dwa główne, które są pozytywnie skorelowane z wydajnością innowacyjną: pracownicy (partnerstwo między nimi i ich szczęście) i miejsce pracy (elastyczne godziny pracy, jak również optymistyczna i przyjazna atmosfera).
 
REFERENCJE (17)
1.
BAREGHEH A., ROWLEY J., SAMBROOK S., 2009, Towards a multidisciplinary definition of innovation, “Management decision”, Volume 47, Issue 8, Emerald Group Publishing Limited, Bangor.
 
2.
CZERWONKA M., 2015, Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede, [in:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, (ed.) J. Ostaszewski, Opracowanie naukowe z serii Przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
3.
DUMAZEDIER J., 1960, Current problems of the sociology of leisure, “International Social Science Journal”, Volume 12, Issue 4, UNESCO, Paris.
 
4.
FURMAN J. L., PORTER M. E., & STERN S., 2002, The determinants of national innovative capacity, “Research policy”, Volume 31, Issue 6, Elsevier B.V., Boston.
 
5.
GUOJUAN Z., SHULING W., & JUNLI Z., 2010, Research on the Happiness Management Model from the Perspective of Psychological Capital, Paper presented at the Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & Management.
 
6.
HAGEDOORN J., & CLOODT M., 2003, Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?, “Research policy”, Volume 32, Issue 8, Elsevier B.V., Maastricht.
 
7.
HALIM H. A., AHMAD N. H., RAMAYAH T., & HANIFAH H., 2014, The Growth of Innovative Performance among SMEs: Leveraging on Organisational Culture and Innovative Human Capital, “Journal of Small Business and Entrepreneurship Development”, Volume 2, Issue 1, New York.
 
8.
HOFSTEDE G., HOFSTEDE G. J., & MINKOV M., 2010, Cultures and organisations: Software of the mind, 3rd edition, McGraw-Hill, London.
 
9.
NELSON R. R. (ed.), 1993, ed., Oxford University Press, Oxford.
 
10.
PATTERSON, F., 2000, The Innovation Potential Indicator: Test Manual and User’s Guide, Psychologist's Press, Oxford.
 
11.
RINNE T., STEEL G. D., FAIRWEATHER J., 2012, Hofstede and Shane revisited the role of power distance and individualism in national-level innovation success, “Cross-cultural research”, Volume 46, Issue 2, SAGE Publication, Thousand Oaks.
 
12.
SHANE S., 1992, Why do some societies invent more than others?, “Journal of Business Venturing”, Volume 7, Issue 1, Elsevier B.V., Philadelphia.
 
13.
SHANE S., 1993, Cultural influences on national rates of innovation, “Journal of Business Venturing”, Volume 8, Issue 1, Elsevier B.V., Philadelphia.
 
14.
WILT J., & REVELLE W., 2009, Extraversion, [in:] Handbook of Individual Differences in Social Behavior, (ed.) M. Leary & R. Hoyle, The Guilford Press, New York.
 
15.
HOLLANDERS H., ES-SADKI N. & KANERVA M., Innovation Union Scoreboard 2016, European Commission, European Union 2016, http://ec.europa.eu/DocsRoom/d..., (03.09.2016).
 
16.
OECD. OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being. OECD Publishing, Paris 2013, http://dx.doi.org/10.1787/9789..., (21.09.2016).
 
17.
CORNELL UNIVERSITY, INSEAD & WIPO, 2016, The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva, https://www.globalinnovationin..., (03.09.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top