ARTYKUŁ ORYGINALNY
Nowe technologie wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Antal International Ltd, Poland
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):219-232
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dobrze przeprowadzony proces rekrutacji jest niezwykle ważny dla organizacji, pozwala na dogłębną i obiektywną weryfikację kandydatów pod kątem spełnienia oczekiwań pracodawcy i ostatecznie prowadzi do ich zatrudnienia. Głównym celem artykułu jest analiza, w jaki sposób nowe technologie wpłynęły na proces rekrutacji. Proces rekrutacji zostanie przedstawiony na dwóch przykładach: mianowicie ItutorGroup i sieci luksusowych salonów odzieżowych. Rekrutacja w grupie ITutor opierała się wyłącznie na nowych technologiach z ograniczoną ingerencją czynnika ludzkiego. Strategia rekrutacji opierała się na rekrutacji wideo. Drugie studium przypadku opisuje współpracę między agencją doradztwa personalnego a luksusową siecią sprzedaży detalicznej, mającą na celu rekrutację i zatrudnianie sprzedawców w Polsce poprzez wprowadzenie działań Big Data w mediach społecznościowych oraz proces scoutingu. Wyniki wskazują, że e-rekrutacja przekształca tradycyjny proces rekrutacji w proces niezależny od czasu, oparty na współpracy. Najważniejsze zmiany są rejestrowane, istnieje zwiększona podzielność głównych zadań rekrutacyjnych. Głównym zadaniem rekrutera staje się komunikacja z kandydatami. Z drugiej strony w niektórych projektach rekrutacyjnych nie można polegać wyłącznie na nowych technologiach. Rekrutacja w postaci bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi kandydatami wydłużyła proces w czasie, ale pozwoliła na uzyskanie „skrojonych na miarę” kandydatów przygotowanych i sprawdzonych w miejscu pracy. Strategia rekrutacji i selekcji oparta na nowoczesnych technologiach wymaga doświadczonego i kompetentnego zespołu, dwie niewątpliwe korzyści to: ograniczenie długości procesu w czasie i możliwość obniżenia kosztów.
 
REFERENCJE (19)
1.
Faliagka E., Tsakalidis A. & Giannis T., 2012, An integrated e-recruitment system for automated personality mining and applicant ranking, “Internet Research”, Vol. 22 Issue: 5, pp. 551-568.
 
2.
Ford, M., 2015, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, New York.
 
3.
García-Izquierdo, A. L., Aguinis, H., & Ramos-Villagrasa, P. J., 2010, Science–practice gap in e-recruitment, “International Journal of Selection and Assessment”, 18(4), pp. 432-438
 
4.
Jabłoński, M., 2011, Concepts and employees‘ competences models [Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu], CeDeWu, Warszawa.
 
5.
Kluza, S., 2015, Era of Videorecruiter [Era wideorekrutera], Kompendium HR 2015, Grupa Pracuj S.A., Warszawa.
 
6.
Leary – Joyce, J., 2007, Building emploer branding [Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru], Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 
7.
Lee, I., 2005, The evolution of e-recruiting: a content analysis of fortune 100 career web sites, „Journal of Electronic Commerce in Organizations”, Vol. 3 No. 3, pp. 57-68.
 
8.
Listwan, T., 2010, Personnel management [Zarządzanie kadrami], CH. Beck, Warszawa.
 
9.
Maurer, S.D., Liu, Y., 2007, Developing effective e-recruiting websites: insights for managers from marketers, “Business Horizons”, Vol. 50 No. 4, pp. 305-305.
 
10.
Morgan, J., 2017, The Employee Experience Advantage: How to win the War for Talent by Giving Employees the Workspaces they Want, the Tools they Need and a Culture they can Celebrate, John Wiley & Sons Inc., New Yersey.
 
11.
Parry, E., Tyson, S., 2009, What is the potential of e-recruitment to transform the recruitment process and the role of the resourcing team? In T. BONDAROUK, H. RUEL, K. GUIDERDONIJOURDAIN, & E. OIRY (EDS.), Handbook of research on e-transformation and human resources management technologies: Organizational outcomes and challenges (pp. 202-290): IGI Global.
 
12.
Ployhart, R.E., 2006, Staffing in the 21st century: new challenges and strategic opportunities, “Journal of Management”, Vol. 32 No. 6, pp. 868-897.
 
13.
Pocztowski, A., 2007, Managing human resources: strategies, processes, methods. [Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody], PWE, Warszawa.
 
14.
Selden, S., Orenstein, J., 2011, Government e-recruiting web sites: The influence of e-recruitment content and usability on recruiting and hiring outcomes in US state governments, “International Journal of Selection and Assessment”, 19(1), 31-40.
 
15.
Wiernek B., 2006, Personnel as a strategic resource of company, [Personel firmy jako zasób strategiczny], in: New tendencies and challenges in personnel management, [Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem] (ed.) L. ZBIEGIEń – MACIąG: Wolters Kluwer, Kraków.
 
16.
GAZETA PRAWNA, New recruitment methods. How to prepare for them? [Nowoczesne metody rekrutacji. Jak się do nich przygotować?], [accessed 11.02.2018]. Available from Internet: https:// serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/914280,nowoczesne-metody-rekrutacji-jaksie-do-nich-przygotowac.html
 
17.
PULSHR, VIDEO CV is a future in recruitment, [Wideo CV to przyszłość w rekrutacji], [accessed 11.01.2018]. Available from Internet: https://www.pulshr.pl/rekrutac...
 
18.
Kubisiak, A., Specialists with English fluency are on search, [Specjaliści z językiem pilnie poszukiwani], [accessed: 31.01.2018]. Available from Internet: https://www.workservice.com/pl... Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Specjalisci-z-jezykiem-pilnie-poszukiwani
 
19.
Rupert, S., (2014). Video interviewing and its impact on recruitment, Strategic HR Review, Vol. 13 Issue: 3, [Accessed: 30.09.2018]. Available from Internet: https://doi.org/10.1108/ SHR-11-2013-0109
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top