ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Uwarunkowania osobowościowe kreatywności. Kreatywność – cecha pozytywna czy negatywna
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):105-117
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule została podjęta analiza osobowościowych uwarunkowań kreatywności. Podano także cechy osób kreatywnych takie jak: wytrwałość, androgynia psychologiczna, inteligencja, wyobraźnia itd. Kreatywność w artykule opisywana jest jako cecha. Zwrócono uwagę na pozytywne i negatywne aspekty kreatywności. Do negatywnych należą między innymi: narcyzm, przeżywanie negatywnych emocji, nonkonformizm, nieszczerość itp.
 
REFERENCJE (39)
1.
ANTOSZKIEWICZ J. D., ANTOSZKIEWICZ E. A., PIECH K., 2005, Kształcenie kreatywności w praktyce gospodarczej,[w:] Szmidt K. J., Piotrowski K. T. (red.), Nowe teorie twórczości, Impuls”, Kraków.
 
2.
BIENIOK H., 2014, Miejsce kreatywności w procesie projektowania procesu strategii organizacji Impresje na tle dorobku Profesora Adama Stabryły, Mfiles.pl, Kraków.
 
3.
DOBROŁOWICZ W., 2005, Dwa kierunki badania twórczości, [w:] Dobrołowicz W, Gralewski J. (red.), Kreatywność, Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
 
4.
CHYBICKA A., 2006, Psychologia twórczości grupowej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
5.
CHYLIŃSKA M., 2016, Twórca i jego mózg. O kilku problemach związanych z lokalizacyjnymi teoriami twórczości, [w:] Kuśpit M., Tychmanowicz A., Zdybel J, (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.
 
6.
JERZYK E., LESZCZYŃSKI G., MRUK H., 2006, Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań.
 
7.
KARWOWSKI M., 2010, Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
8.
KLINCEWICZ K., 2012, Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy i klasa kreatywna w Polsce, [w:] Klincewicz K., Klasa kreatywna w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
9.
KUŚPIT M., TYCHMANOWICZ A., ZDYBEL J, 2016, Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.
 
10.
LILIENFELD S. O., LYNN S. J. RUSCIO J., BEVERSTEIN B. L., 2011, 50 wielkich mitów psychologii popularnej, Wydawnictwo Cis, Warszawa – Stare Groszki.
 
11.
MATCZAK A., KNOPP K. A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, 2013, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, www.LiberiLibri.pl.
 
12.
NĘCKA E., 2005a, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
13.
NĘCKA E., 2005b, Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
14.
NĘCKA E, 2000, Twórczość, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 
15.
POPEK S., L., 2016, Nowe horyzonty i problemy badawcze w psychologii twórczości, [w:] Kuśpit M., Tychmanowicz A., Zdybel J, (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.
 
16.
PROCTOR T., 1998, Zarządzanie twórcze, Gebethner&Ska, Warszawa.
 
17.
PROCTOR T., 2003, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
18.
SLOANE P., 2005, Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
19.
STASIAKIEWICZ M., 1999, Twórczość i interakcja. Wydawnictwo Nukowe UAM, Poznań.
 
20.
STANISŁAWIAK E., 2013, Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych, [w:] Kosieradzka A. (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa, (e-book, czytnik Kindle).
 
21.
STRZAŁECKI A., 2005, Psychologiczne wymiary efektywności funkcjonowania polskich menedżerów w warunkach transformacji ustrojowej, w (red.) A. Tokarz, W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
22.
SZOPIŃSKI J., 2004, Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe osobowościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.SZOPIŃSKI J., 2013, Psychologiczne podstawy kreatywności, [w:] Kosieradzka A. (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa, (e-book, czytnik Kindle).
 
23.
TERELAK J. F., 2005, Psychologia organizacji i zarządzania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 
24.
TOKARZ A., 2005a, Dynamika procesu twórczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
25.
TOKARZ A., 2005b, Motywacja jako warunek aktywności twórczej [w:] Tokarz A., red., W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
26.
TOKARZ A., 2011, Procesy emocjonalne w aktywności twórczej, [w:] Doliński D., Błaszczak W., Dynamika teorii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
UJWARY- GIL A., 2004, Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz.
 
28.
WEST M. A., 2000, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
29.
WRÓBLEWSKA M., 2016, Mechanizmy rozwoju podmiotowych zasobów twórczych i transgresyjnych w dorosłości, [w:] Kuśpit M., Tychmanowicz A., Zdybel J. (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.
 
30.
ZAKRZEWSKA I., 2016, Człowiek kreatywny według Richarda Floridy, [w:] Kuśpit M., Tychmanowicz A., Zdybel J. (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.
 
31.
AMABILE T. M., PILLEMER J., 2011, Perspectives on the Social Psychology of Creativity,https://dash. Harvard.edu/bitstream/handle/1/9349326/Perspectives_Soc%20Psych%20of%20Cre_AmabilePillemer_JCB_v07_12%2011%2011.pdf?sequence=2 (28.06.2016).
 
32.
BARBER N., 2010, The Secret of Creativity:an Oblique Perspective, https://www.psychologytoday. com/blog/the-human-beast/201009/the-secret-creativity-oblique-perspective (12.06.2017).
 
33.
CHAMORRO-PREMUZIC T., 2016, Ciemna strona kreatywności, https://www.hbrp.pl/b/ciemna-s... (13.06.207).
 
34.
CSIKSZENTMIHALYI M., 2016, The Creativ Personality, https://www.psychologytoday.co... articles/199607 /the-creative-personality (29.06.2017).
 
35.
DI FIORRE A., 2016, Kreatywność przez małe „k” ma kluczowe znaczenie, https://www.hbrp.pl/b/ kreatywnosc-przez-male-k-ma-kluczowe-znaczenie/1HoJXfTKE. (03.07.2017).
 
36.
PETER JOÈNSSON and INGEGERD CARLSSONPETER JOÈNSSON and INGEGERD CARLSSONJOÈ NSSON and INGEGERD CARLSSON
 
37.
KAUFMANN S. B., 2013, Blurred lines, Androgyny And Creativity, https://blogs.scientificameric... beautiful-minds/blurred-lines-androgyny-and-creativity/ (03.07.2017).
 
38.
KAUFMANN, S. B., 2016, Relaxation Benefits Introverts More Then Extraverts In Boosting Creativity, https://blogs.scientificameric... (04.07.2017).
 
39.
KORKOSZ–GĘBSKA J., 2014, Kreatywność i innowacje w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem, http://www.ptzp.org.pl/files/k... (4.07.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top