ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zagrożenie sztucznej inteligencji dla usług szkolnictwa wyższego: analizy statystyczne w wybranych krajach Europy Wschodniej
 
Więcej
Ukryj
1
Humanitas University, Poland
 
2
Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy, Ukraine
 
3
AMBIS University, Czech Republic
 
4
Wyższa Szkoła Biznesu (NLU) w Nowym Sączu, Poland
 
5
University of Economics in Bratislava, Slovak Republic
 
6
Sumy State University, Ukraine
 
7
Mieszko I University of Applied Sciences in Poznan, Poland
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
NSZ 2023;18(4):89-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szybki rozwój i wdrożenie Sztucznej Inteligencji (SI) wywołują liczne dyskusje na temat zalet i zagrożeń związanych z technologią SI. Biznesmeni i przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują SI w dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna, marketing, branża hotelarska, nauka, sztuka i edukacja. Z kolei prawnicy, autorzy fantastyki naukowej, naukowcy oraz niektóre grupy konsumentów SI coraz głośniej apelują o ostrożność. SI zagościła również w praktykach szkolnictwa wyższego. Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie nowych danych naukowych, które mogą stanowić podstawę do opracowania naukowo uzasadnionych planów i prognoz, a także podejmowania wielopoziomowych decyzji zarządczych. Hipoteza badawcza brzmi: nie ma studentów, którzy uważają, że „Sztuczna Inteligencja stanowi zagrożenie dla szkolnictwa wyższego w najbliższych 5 latach”. Hipoteza badawcza została przekształcona w parę hipotez statystycznych: Badawcza i Alternatywna. Autorzy przyjęli Teorię Obsługi Klienta jako teoretyczną podstawę badania. Dlatego zbadali opinie 1744 konsumentów usług edukacyjnych (studentów) z 8 uniwersytetów 5 krajów Europy Wschodniej. Autorzy zastosowali rzetelne standardowe metody badawcze. Były to przegląd literatury, ankietyzacja respondentów z użyciem technologii chmurowych i narzędzi SI, graficzne przedstawienie wyników oraz analiza statystyczna. Pierwsza faza przetwarzania danych i graficzne przedstawienie wyników ankiety pokazały, że 23,05% ogólnej liczby respondentów uważa, że SI stanowi zagrożenie dla szkolnictwa wyższego w najbliższych 5 latach. Następnie autorzy zbadali osobno opinie studentów dla każdej grupy respondentów. Weryfikacja hipotez statystycznych doprowadziła do odrzucenia hipotezy badawczej dla wszystkich grup respondentów. Alternatywna hipoteza została przyjęta dla każdej grupy respondentów: liczba studentów uważających, że Sztuczna Inteligencja stanowi zagrożenie dla szkolnictwa wyższego w najbliższych 5 latach, jest większa od zera, jeśli nie uwzględnia się losowych fluktuacji. Alternatywna hipoteza została przyjęta z wysokim poziomem istotności 0,01. Oznacza to, że rządy krajowe i liderzy uniwersytetów mogą tworzyć plany, prognozy oraz podejmować wielopoziomowe decyzje zarządcze na podstawie nowych danych naukowych. Te plany, prognozy i decyzje zarządcze będą realizowane z precyzyjnym, przewidywalnym prawdopodobieństwem. Celem kolejnego etapu badania będzie szczegółowe zbadanie zagrożeń, które studenci dostrzegają w zastosowaniu SI w szkolnictwie wyższym.
 
REFERENCJE (40)
1.
ABDELWAHAB, H.R., RAUF, A., CHEN, D., 2023. Business students’ perceptions of Dutch higher educational institutions in preparing them for artificial intelligence work environments, Industry and Higher Education, No. 37(1), pp. 22-34.
 
2.
ABRAMS, S.S., 2024. (R)evolutions of Thought: Artificial Intelligence and Education Futures, Teachers College Record, Vol. 125, No. 11-12.
 
3.
AI, 2001. Artificial Intelligence, https://www.youtube.com/watch?... (access: 16.11.2023).
 
4.
ALEKSANDER, I., 2017. Partners of Humans: A Realistic Assessment of the Role of Robots in the Foreseeable Future, Journal of Information Technology, No. 32(1), pp. 1-9.
 
5.
AL-AMOUDI, I., 2023. The politics of post-human technologies: Human enhancements, artificial intelligence and virtual reality, Organization, No. 30(6), pp. 1238-1245.
 
6.
ALYAHYAN, E., DÜŞTEGÖR, D., 2020. Predicting academic success in higher education: literature review and best practices, International Journal of Educational Technology in Higher Education, No. 17(3).
 
7.
ALZAABI, A., ALMASKARI, S., AALABDULSALAM, A., 2023. Are physicians and medical students ready for artificial intelligence applications in healthcare?, Digital Health, No. 9.
 
8.
BULLOCK, J.B., 2019. Artificial Intelligence, Discretion, and Bureaucracy, The American Review of Public Administration, No. 49(7), pp. 751-761.
 
9.
BUSINESS STATISTICS, 2010. Textbook for the Program “Masters of Business Administration”, BUS_9641_5M, New York: Kingston University.
 
10.
CHERUVALATH, R., 2023. Artificial Intelligent Systems and Ethical Agency, Journal of Human Values, No. 29(1), pp. 33-47.
 
11.
COPPIN, B., 2004. Artificial intelligence illuminated, Burlington: Jones & Bartlett Learning.
 
12.
DAMNJANOVIĆ, I., 2015. Polity Without Politics? Artificial Intelligence Versus Democracy: Lessons From Neal Asher’s Polity Universe, Bulletin of Science, Technology & Society, No. 35(3-4), pp. 76-83.
 
13.
DE GAGNE, J.C., HWANG, H., JUNG, D., 2023. Cyberethics in nursing education: Ethical implications of artificial intelligence, Nursing Ethics, No. 10.
 
14.
GADO, S., KEMPEN, R., LINGELBACH, K., BIPP, T., 2022. Artificial intelligence in psychology: How can we enable psychology students to accept and use artificial intelligence?, Psychology Learning & Teaching, No. 21(1), pp. 37-56.
 
15.
GEERLING, W., MATEER, G.D., WOOTEN, J., DAMODARAN, N., 2023. ChatGPT has Aced the Test of Understanding in College Economics: Now What?, The American Economist, No. 68(2), pp. 233-245.
 
16.
GELLAI, D.B., 2023. Enterprising Academics: Heterarchical Policy Networks for Artificial Intelligence in British Higher Education, ECNU Review of Education, No. 6(4), pp. 568-596.
 
17.
GETCHELL, K.M., CARRADINI, S., CARDON, P.W., FLEISCHMANN, C., MA, H., ARITZ, J., STAPP, J., 2022. Artificial Intelligence in Business Communication: The Changing Landscape of Research and Teaching, Business and Professional Communication Quarterly, No. 85(1), pp. 7-33.
 
18.
HOCKLY, N., 2023. Artificial Intelligence in English Language Teaching: The Good, the Bad and the Ugly. RELC Journal, No. 54(2), pp. 445-451.
 
19.
JUNGHERR, A., 2023. Artificial Intelligence and Democracy: A Conceptual Framework, Social Media + Society, No. 9(3).
 
20.
LUO, X., QIN, M.S., FANG, Z., QU, Z., 2021. Artificial Intelligence Coaches for Sales Agents: Caveats and Solutions, Journal of Marketing, No. 85(2), pp. 14-32.
 
21.
MATERNOWSKA, M., 2022. Dylematy odpowiedzialności za roboty sterowane sztuczną inteligencją, Nowoczesne Systemy Zarządzania, No. 17(3), pp. 13-24.
 
22.
MAZUR, J., WŁOCH, R., 2023. Embedding digital economy: Fictitious triple movement in the European Union’s Artificial Intelligence Act, Social & Legal Studies, No. 33(1), pp. 104-123.
 
23.
OKULICZ-KOZARYN, W., 2023. Is artificial intelligence a threat to the quality of the higher educational services?, Scientific Journal of Khortytsia National Academy, No. 1(8), pp. 64-73.
 
24.
OKULICH-KAZARIN, V., ARTYUKHOV, A., SKOWRON, Ł., ARTYUKHOVA, N., DLUHOPOLSKYI, O., CWYNAR, W., 2024. Sustainability of Higher Education: Study of Student Opinions about the Possibility of Replacing Teachers with AI Technologies, Sustainability, No. 16(1).
 
25.
OKULICH-KAZARIN, V., ZHURBA, M., BOKHONKOVA, Y., LOSIYEVSKA, O., 2019. Three Scientific Facts about Ukrainian and Polish Law-students: Verification of statistical hypotheses about their Preferences of Learning at Lectures, European Journal of Contemporary Education, No. 8(3), pp. 562-573.
 
26.
PANTANO, E., SCARPI, D., 2022. I, Robot, You, Consumer: Measuring Artificial Intelligence Types and their Effect on Consumers Emotions in Service, Journal of Service Research, No. 25(4), pp. 583-600.
 
27.
PENCE, H.E., 2019. Artificial Intelligence in Higher Education: New Wine in Old Wineskins?, Journal of Educational Technology Systems, No. 48(1), pp. 5-13.
 
28.
ROSENBLATT, K., 2023. ChatGPT banned from New York City public schools’ devices and networks, https://www.nbcnews.com/tech/t... (access: 12.11.2023).
 
29.
SARIDIS, G.N., VALAVANIS, K.P., 1988. Analytical Design of Intelligent Machines, Automatica, Vol. 24, No. 2, pp. 123-133.
 
30.
SCHIPPERS, B., 2020. Artificial Intelligence and Democratic Politics, Political Insight, No. 11(1), pp. 32-35.
 
31.
SELVAMUTHU, D., DAS, D., 2018. Introduction to Statistical Methods, Design of Experiments and Statistical Quality Control, Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.
 
32.
SINGPURWALLA, D., 2015. A Handbook of Statistics: An Overview of Statistical Methods, London: Bookboon.
 
33.
SMITH, A., 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Vol. 1, London: Penguin Books, 1999.
 
34.
SUH, W., AHN, S., 2022. Development and Validation of a Scale Measuring Student Attitudes Toward Artificial Intelligence, SAGE Open, No. 12(2).
 
35.
THE MACHINE, 2022. Film fabularny, reż. C. James, https://www.youtube.com/watch?... (access: 15.11.2023).
 
36.
THE TERMINATOR, 1984. Film fabularny, reż. J. Cameron, https://www.youtube.com/watch?... (access: 13.11.2023).
 
37.
TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES, 2003. Film fabularny, reż. J. Mostow. https://www.youtube.com/watch?... (access: 14.11.2023).
 
38.
VICSEK, L., BOKOR, T., PATAKI, G., 2022. Younger generations’ expectations regarding artificial intelligence in the job market: Mapping accounts about the future relationship of automation and work, Journal of Sociology, Vol. 60, No. 1.
 
39.
VIDU, C., PINZARU, F., MITAN, A., 2022. Co menedżerowie MŚP w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powinni wiedzieć o wyzwaniach związanych z wprowadzeniem sztucznej inteligencji? – dyskusja wprowadzająca, Nowoczesne Systemy Zarządzania, No. 17(1), pp. 63-76.
 
40.
WOODS, R., DOHERTY, O., STEPHENS, S., 2022. Technology driven change in the retail sector: Implications for higher education, Industry and Higher Education, No. 36(2), pp. 128-137.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top