ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BADANIA PROFESJONALNE I KOMERCYJNE A BADANIA OPINII W NAUKACH SPOŁECZNYCH NA UŻYTEK PRAC KWALIFIKACYJNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 29-06-2020
 
 
Data publikacji: 29-06-2020
 
 
NSZ 2020;15(2):105-119
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przygotowanie kadr do profesjonalnych badań społecznych mogą zapewnić studia z obszaru nauk społecznych. Najlepszym sposobem ugruntowania wiedzy jest obszar działalności twórczej już na etapie pisania prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich; na podstawie badań empirycznych w różnych dziedzinach nauk społecznych. Celem artykułu jest ukazanie różnic między metodami badań komercyjnych lub profesjonalnych, a przedsięwzięciami metodologiczno-organizacyjnymi w badaniach empirycznych służących celom dydaktycznym - w szczególności na użytek prac kwalifikacyjnych. Artykuł składa się z części o charakterze metodologicznym i praktycznym i jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu prac kwalifikacyjnych, w tym opartych na badaniach opinii w różnych populacjach respondentów. Artykuł może być przyczynkiem do dyskusji nad właściwym przygotowaniem kadr do pracy w ośrodkach badawczych, pracowniach komercyjnych lub urzędach państwowych zajmujących się statystyką społeczną.
 
REFERENCJE (21)
1.
APANOWICZ J., 2003, Metodologia nauk, TNOiK, Toruń.
 
2.
BABBIE E., 2007, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 
3.
BRZEZIŃSKI J., 1997, Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
 
4.
BRZEZIŃSKI J., 2000, Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wyd. SCHOLAR, Warszawa.
 
5.
KĘDZIOR Z., KARCZ K., 1997, 2006, 2011, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.
 
6.
KONARZEWSKI K., 2002, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa.
 
7.
KOPALIŃSKI W., 2006, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Of. Wyd. RYTM, Warszawa,.
 
8.
KORDOS J., 2014, Statystyczne badanie zjawisk społecznych (w:) T. Panek (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 
9.
MARSHALL G. (red.), 2006, Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa.
 
10.
MAYNTZ R., HOLM K., HÜBNER P., 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
 
11.
NOWAK S., 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 
12.
PANEK T. (red.), 2014, Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 
13.
PIETER J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 
14.
PIETER J., 1973, Oceny i wartości, Wyd. Nauk. Śląsk, Katowice.
 
15.
PIETER J., 1975, Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa.
 
16.
PILCH T., 1995, 2001, Zasady badań pedagogicznych, wyd. Żak, Warszawa.
 
17.
PILCH T., BAUMAN T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Żak, Warszawa.
 
18.
PIWOWARSKI W., 1977, Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
 
19.
STARZYŃSKA W., 2012, Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.
 
20.
SZCZEPAŃSKI J., 1972, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 
21.
TATARKIEWICZ W., 1978, Pojęcie wartości, (w:), Parerga, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top