ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Specyfika pozyskiwania i utrzymania kapitału ludzkiego w organizacji zhierarchizowanej w zmiennym środowisku bezpieczeństwa na przykładzie Sił Zbrojnych RP
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
2
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, Oddział Zasobów Osobowych
 
 
Data publikacji online: 27-06-2023
 
 
Data publikacji: 27-06-2023
 
 
NSZ 2023;18(2):27-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorzy pracy podejmują problematykę zmian w podejściu do pozyskiwania i utrzymywania kapitału ludzkiego w Siłach Zbrojnych RP w zestawieniu ze zmianami w środowisku bezpieczeństwa. Wskazują na ideę Wojsk Obrony Terytorialnej jako antidotum na taktykę „zielonych ludzików” zastosowaną przez Rosję podczas aneksji Krymu w 2014 r. oraz rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny i program zwiększenia liczebności Wojska Polskiego jako element budowy potencjału wojskowego będącego elementem skutecznego odstraszania. Do osiągnięcia celu, to jest wzrostu liczebności SZ RP do ok. 300 tys. żołnierzy, konieczna była systemowa zmiana w obszarze rekrutacji oraz form i zasad pełnienia służby wojskowej. Wskazanie na nowoczesne – nadążające za rozwojem współczesnych pokoleń – rozwiązania oraz wzrost atrakcyjności służby w organizacji uchodzącej dotychczas w opinii wielu za konserwatywną jest istotą niniejszego opracowania.
 
REFERENCJE (21)
1.
Daniecki, W., 2015. Talenty w firmie, czyli rekrutować i motywować najlepszych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Espinoza, C., Ukleja, M., 2016. Zarządzanie milenialsami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Gorzkowicz, A., 2017. Wojna hybrydowa na Ukrainie jako przykład współczesnych konfliktów zbrojnych, Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych, nr 1(I).
 
4.
Hetmański, M., 2015. Świat informacji, Warszawa: Difin.
 
5.
Klisz, M., 2017. Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 3.
 
6.
Mitoraj-Jaroszek, M., 2019. Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie, Gliwice: Helion.
 
7.
Piotrkowski, K., Nowak, M., 2022. Kompetencje społeczne kadry dowódczej w strukturach zhierarchizowanych – przykład Sił Zbrojnych RP, Nowoczesne Systemy Zarządzania, nr 17(1).
 
8.
Prokopowicz, P., 2016. Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego naboru pracowników, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
9.
Stachowski, M., 2017. Koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (materiał dyskusyjny), Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 3.
 
10.
Defense Report AUSA, 2023. https://www.ausa.org/sites/def... (dostęp: 8.02.2023).
 
11.
Druk sejmowy nr 2052, 2022, Sejm IX kadencji. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.... (dostęp: 26.11.2022).
 
12.
Glińska, P., 2020. Rekrutacja po nowemu, https://polska-zbrojna.pl/home... (dostęp: 9.01.2023).
 
13.
Gojtowska, M., 2019. Czy wiesz, co wkurza twoich kandydatów?, https://gojtowska.com/2019/06/... (dostęp: 7.02.2023).
 
14.
Jakubczak, A., 2022. Streszczenie rozprawy doktorskiej „Wojska Obrony Terytorialnej elementem systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, https://wnpism.uw.edu.pl/wp-co... (dostęp: 4.12.2022).
 
15.
Kampanie społeczne, 2023. https://www.gov.pl/web/obrona-... (07.02.2023).
 
16.
Mobilne Zespoły Rekrutacyjne w Wojskach Obrony Terytorialnej, 2023. https://terytorialsi.wp.mil.pl... (dostęp: 9.01.2023).
 
17.
MON, 2020. Zostań Żołnierzem – reformujemy system rekrutacji, https://www.gov.pl/web/obrona-... (dostęp: 9.01.2023).
 
18.
Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Obrony Narodowej (nr 57) z dnia 10 lutego 2022 r., Sejm IX kadencji, Informacja nt. funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej i unormowań prawnych dotyczących żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w kontekście doświadczeń płynących z pięcioletniego funkcjonowania tego rodzaju Sił Zbrojnych RP, https://orka.sejm.gov.pl/zapis... (dostęp: 28.11.2022).
 
19.
Projekty koordynowane przez CWCR, 2023. Klasy wojskowe. Legia Akademicka. Stypendia dla kandydatów na żołnierzy. CYBER.MIL z klasą, https://www.wojsko-polskie.pl/... (dostęp: 7.02.2023).
 
20.
Ustawa o obronie Ojczyzny – prezentacja oraz materiał wideo z konferencji prasowej, 2021. https://www.gov.pl/web/obrona-... (dostęp: 9.01.2023).
 
21.
Wywiad, 2022. Aktywna rezerwa – wywiad z dowódcą WOT, gen. broni Wiesławem Kukułą, https://www.youtube.com/watch?... (dostęp: 5.01.2023).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top