REVIEW PAPER
The peculiarity of acquiring and maintaining human capital in hierarchical organization in a changing security environment on the example of the Polish Armed Forces
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
2
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, Oddział Zasobów Osobowych
 
 
Online publication date: 2023-06-27
 
 
Publication date: 2023-06-27
 
 
NSZ 2023;18(2):27-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The authors of the work take up the issue of changes in the approach to acquiring and maintaining human capital in the Polish Armed Forces in comparison with changes in the security environment. They point to the idea of the Territorial Defense Forces as an antidote to the “little green men” tactics used by Russia during the annexation of Crimea in 2014, as well as the solutions introduced by the Act of March 11, 2022 on defense of the homeland and the program to increase the size of the Polish Army, as an element of building military capability as an element of effective deterrence. To achieve the goal, i.e. to increase the size of the Polish Armed Forces to approx. 300,000 soldiers, a systemic change in the area of recruitment as well as the forms and principles of military service was necessary. Pointing to modern – keeping pace with the development of modern generations – solutions and increasing the attractiveness of service in an organization considered by many to be conservative is the essence of this study.
 
REFERENCES (21)
1.
Daniecki, W., 2015. Talenty w firmie, czyli rekrutować i motywować najlepszych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Espinoza, C., Ukleja, M., 2016. Zarządzanie milenialsami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Gorzkowicz, A., 2017. Wojna hybrydowa na Ukrainie jako przykład współczesnych konfliktów zbrojnych, Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych, nr 1(I).
 
4.
Hetmański, M., 2015. Świat informacji, Warszawa: Difin.
 
5.
Klisz, M., 2017. Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 3.
 
6.
Mitoraj-Jaroszek, M., 2019. Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie, Gliwice: Helion.
 
7.
Piotrkowski, K., Nowak, M., 2022. Kompetencje społeczne kadry dowódczej w strukturach zhierarchizowanych – przykład Sił Zbrojnych RP, Nowoczesne Systemy Zarządzania, nr 17(1).
 
8.
Prokopowicz, P., 2016. Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego naboru pracowników, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
9.
Stachowski, M., 2017. Koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (materiał dyskusyjny), Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 3.
 
10.
Defense Report AUSA, 2023. https://www.ausa.org/sites/def... (dostęp: 8.02.2023).
 
11.
Druk sejmowy nr 2052, 2022, Sejm IX kadencji. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.... (dostęp: 26.11.2022).
 
12.
Glińska, P., 2020. Rekrutacja po nowemu, https://polska-zbrojna.pl/home... (dostęp: 9.01.2023).
 
13.
Gojtowska, M., 2019. Czy wiesz, co wkurza twoich kandydatów?, https://gojtowska.com/2019/06/... (dostęp: 7.02.2023).
 
14.
Jakubczak, A., 2022. Streszczenie rozprawy doktorskiej „Wojska Obrony Terytorialnej elementem systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, https://wnpism.uw.edu.pl/wp-co... (dostęp: 4.12.2022).
 
15.
Kampanie społeczne, 2023. https://www.gov.pl/web/obrona-... (07.02.2023).
 
16.
Mobilne Zespoły Rekrutacyjne w Wojskach Obrony Terytorialnej, 2023. https://terytorialsi.wp.mil.pl... (dostęp: 9.01.2023).
 
17.
MON, 2020. Zostań Żołnierzem – reformujemy system rekrutacji, https://www.gov.pl/web/obrona-... (dostęp: 9.01.2023).
 
18.
Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Obrony Narodowej (nr 57) z dnia 10 lutego 2022 r., Sejm IX kadencji, Informacja nt. funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej i unormowań prawnych dotyczących żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w kontekście doświadczeń płynących z pięcioletniego funkcjonowania tego rodzaju Sił Zbrojnych RP, https://orka.sejm.gov.pl/zapis... (dostęp: 28.11.2022).
 
19.
Projekty koordynowane przez CWCR, 2023. Klasy wojskowe. Legia Akademicka. Stypendia dla kandydatów na żołnierzy. CYBER.MIL z klasą, https://www.wojsko-polskie.pl/... (dostęp: 7.02.2023).
 
20.
Ustawa o obronie Ojczyzny – prezentacja oraz materiał wideo z konferencji prasowej, 2021. https://www.gov.pl/web/obrona-... (dostęp: 9.01.2023).
 
21.
Wywiad, 2022. Aktywna rezerwa – wywiad z dowódcą WOT, gen. broni Wiesławem Kukułą, https://www.youtube.com/watch?... (dostęp: 5.01.2023).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top