ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo ludności cywilnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
NSZ 2022;17(2):59-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony został przedstawieniu wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo ludności cywilnej. Podzielony został na trzy główne części. Pierwsza poświęcona została zagadnieniu związku występującego pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem. W drugiej zaprezentowano wybrane przyczyny zmian klimatu. W trzeciej zaś zawarto wybrane skutki zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo człowieka.
 
REFERENCJE (7)
1.
DOBRZAŃSKA, B., DOBRZAŃSKI, G., KIEŁCZEWSKI, D., 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
INDEKA, L., KARACZUN, Z., 1995. Człowiek, a środowisko przyrodnicze, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 
3.
KARCZUN, Z., INDEKA, L., 1996. Ochrona środowiska, Warszawa: Wydawnictwo ARIES.
 
4.
MACKENZIE, A., BALL, A., VIRDEE, S., 2007. Krótkie wykłady. Ekologia. Wydanie drugie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
SIEMIŃSKI, M., 2007. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
STRZAŁKO, J., MOSSOR-PIETRASZEWSKA, T. (red.), 2001. Kompendium wiedzy o ekologii, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
VANLOON, G., DUFFY, S., 2007. Chemia środowiska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top