ARTYKUŁ ORYGINALNY
Znaczenie ochrony środowiska dla bezpieczeństwa ludności cywilnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 14-12-2021
 
 
Data publikacji: 14-12-2021
 
 
NSZ 2021;16(4):81-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony został przedstawieniu znaczenia ochrony środowiska dla bezpieczeństwa ludności cywilnej. Podzielony został na pięć części. Pierwsza zawiera krótkie wprowadzenie. W drugiej zdefiniowano pojęcie ochrony środowiska i zaprezentowano wykaz jego zagrożeń. Część trzecia poświęcona została przedstawieniu możliwych konsekwencji braku ochrony środowiska dla człowieka. W części czwartej scharakteryzowano wybrane koncepcje ochrony środowiska. W części piątej zaś zostało zawarte podsumowanie.
 
REFERENCJE (17)
1.
DOBRZAŃSKA, B., DOBRZAŃSKI, G., KIEŁCZEWSKI, D., 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
GRANICZNY, M., MIZERSKI, W., 2007. Katastrofy przyrodnicze, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
INDEKA, L., KARACZUN, Z., 1995. Człowiek, a środowisko przyrodnicze, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 
4.
KOZŁOWSKI, S., 2005. Przyszłość ekorozwoju, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
5.
PRANDECKI, K., SADOWSKI, M., 2010. Międzynarodowa ewolucja ochrony środowiska, Warszawa: Wydawnictwo LAM – Akademii Finansów.
 
6.
SIEMIŃSKI, M., 2007. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
STRZAŁKO, J., MOSSOR-PIETRASZEWSKA, T. (red.), 2001. Kompendium wiedzy o ekologii, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
USTAWA, 2001. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami.
 
9.
EKOPOLITYKA, 2019. https://ekopolityka.pl/ekologi... (17.02.2019).
 
10.
POLSKI KOMITET DS. UNESCO, 2019. http://www.unesco.pl/edukacja/... (15.04.2019).
 
11.
PORTAL BHP, 2019. https://www.portalbhp.pl/czynn... (17.05.2019).
 
12.
SERWIS EDUKACYJNY, 2019. http://www.profesor.pl/publika... (10.05.2019).
 
13.
SŁOWNIK INTERNETOWY POPRAWNEJ POLSZCZYZNY, 2019. https://dobryslownik.pl/slowo/... (20.02.2019).
 
14.
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN, 2019a, https://sjp.pwn.pl/sjp/ochrona... (20.02.2019).
 
15.
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN, 2019b, https://sjp.pwn.pl/sjp/srodowi... (20.02.2019).
 
16.
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO, 2019, https://sjp.pl/tsunami (20.02.2019).
 
17.
Wpływ hałasu na organizm ludzki, 2019. https://sound.eti.pg.gda.pl/st... (15.03.2019).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top