ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Nowoczesny system komunikacji na przykładzie działań policji w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 28-06-2018
 
 
Data publikacji: 28-06-2018
 
 
NSZ 2018;13(2):143-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
System poprawnego komunikowania się niewątpliwie ma wpływ na działanie całej organizacji. Proces komunikacji narażony jest na rozmaite bariery, które mogą zniekształcić przekazywaną treść. Każda organizacja, również policja, posiada swój, odrębny od innych, system komunikacji ze społeczeństwem. Z roku na rok współpraca policji z obywatelami jest coraz lepsza. Pozytywne zmiany zostały zapoczątkowane po roku 1990, kiedy policja, jako instytucja, która zastąpiła Milicję Obywatelską, rozpoczęła odbudowę zaufania społecznego.
 
REFERENCJE (4)
1.
Czekaj J., (2000), Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 
2.
Czapska J., Wójcikiewicz J., (1999), Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Warszawa.
 
3.
Pieprzny S., (2007), Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 
4.
Misiuk A., (2008), Historia policji w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top