REVIEW PAPER
Modern communication system on the example of police activities in Poland
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2018-06-28
 
 
Publication date: 2018-06-28
 
 
NSZ 2018;13(2):143-150
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The system of correct communication undoubtedly affects the operation of the entire organization. The communication process is exposed to various barriers that can distort the transmitted content. Every organization, including the police, has its system of communication with the public, separate from others. From year to year, police cooperation with citizens is getting better. Positive changes were initiated after 1990, when the police, as an institution that replaced the Citizens’ Militia, began to restore social trust.
 
REFERENCES (4)
1.
Czekaj J., (2000), Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 
2.
Czapska J., Wójcikiewicz J., (1999), Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Warszawa.
 
3.
Pieprzny S., (2007), Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 
4.
Misiuk A., (2008), Historia policji w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top