ARTYKUŁ ORYGINALNY
Komunikacja portów lotniczych na Facebooku w sytuacji kryzysu pandemii COVID-19 na przykładzie działalności Lotniska Chopina w Warszawie
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Sztuki Wojennej Wydział Zarządzania i Dowodzenia Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym
 
 
Data publikacji online: 28-03-2022
 
 
Data publikacji: 28-03-2022
 
 
NSZ 2022;17(1):37-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przyjęto, iż port lotniczy jest podmiotem gospodarczym, który w warunkach silnej konkurencji musi aktywnie wykorzystywać dostępne narzędzia marketingowe dla osiągania celów rynkowych i dostosowywać je do zróżnicowanych potrzeb i preferencji klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Z uwagi na bogatą paletę możliwości serwis społecznościowy Facebook został wskazany jako popularne i skuteczne narzędzie marketingowe. Dokonana została ocena aktywności portów lotniczych w przedmiotowym serwisie w postaci zaprezentowania wyników analizy porównawczej danych z bieżącej działalności z danymi z 2014 roku. Wskazano ogólną klasyfikację celów publikacji treści przez porty lotnicze za pośrednictwem stron firmowych na Facebooku. Na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawie zdefiniowano sposób prowadzenia komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami w serwisie Facebook w sytuacji IV fali pandemii COVID-19. Procedura badawcza została przeprowadzona w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w czasie jej realizacji, co zdeterminowało potrzebę dookreślenia dalszych kierunków badań dla zapewnienia szerszej perspektywy oceny i większej wiarygodności osiągniętych rezultatów badawczych.
 
REFERENCJE (36)
1.
ANTCZAK, D., HUDEREK-GLAPSKA, S., 2020. Ocena działań marketingowych linii lotniczych w mediach społecznościowych na przykładzie PLL LOT, Marketing i rynek, nr 6.
 
2.
GRAHAM, A., 2009. How important are commercial revenues to today’s airports? Journal of Air Transport Management, nr 15.
 
3.
GREGOR, B., KŁOSIŃSKA, J., 2015. Zastosowanie koncepcji realtime marketingu w komunikacji z klientem, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 117.
 
4.
HALPERN, N., GRAHAM, A., 2022. Airport marketing, Londyn: Routledge.
 
5.
HUDEREK-GLAPSKA, S. (red.), 2019. Zarządzanie rozwojem portów lotniczych, Warszawa: C.H. Beck.
 
6.
HUDEREK-GLAPSKA, S., 2017. Co oznacza sukces portu lotniczego i kiedy ma wpływ na gospodarkę miasta i regionu? Przegląd Komunikacyjny, nr 11.
 
7.
IWIŃSKA-KNOP, K., SZYMCZAK, A., 2017. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich portów lotniczych, Handel Wewnętrzny, nr 3(368), t. II.
 
8.
JURKOWSKA, A., 2010. Zasady wyznaczania rynków usług portów lotniczych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, [w:] Czernicki, F., Skocznego, T. (red.), Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
9.
KALIŃSKI, D., 2008. Znaczenie działań marketingowych europejskich portów lotniczych, International Journal of Management and Economics, nr 24.
 
10.
MALARSKI, M., SZTERK, D., 2011. Analiza infrastruktury nawigacyjnej i procedur środowiskowych europejskich portów lotniczych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 80. Transport.
 
11.
PABISEK, M., 2016. Po co lotniskom Facebook? Zarządzanie Mediami, t. 4(3).
 
12.
RUCIŃSKA, D., 2011. Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady, Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 9.
 
13.
TŁOCZYŃSKI, D., 2011. Dywersyfikacja poza lotniczych źródeł przychodów polskich portów lotniczych, Logistyka, nr 3.
 
14.
TŁOCZYŃSKI, D., 2016. Konkurencja pomiędzy portami lotniczymi w Krakowie i Katowicach jako element rozwoju regionów, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4, nr 7.
 
15.
USTAWA, 1964. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 2020 poz. 1740).
 
16.
USTAWA, 2002. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (DzU 2020 poz. 1970) (DzU 2021 poz. 784, 847, 1898).
 
17.
WATTANACHAROENSIL, W., SCHUCKERT, M., 2014. How global airports engage social media users, a study of Facebook use and its role in stakeholder communication, Journal of Travel & Tourism Marketing, nr 32(6).
 
18.
ŻABIŃSKI, L. (red.), 2002. Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie, Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
 
19.
5 ways airports use social media marketing, 2022. https://www-floridatechonline-... (06.01.2022).
 
20.
ACI EUROPE, 2022. Communication Forum, https://www.aci-europe.org/dig... (06.01.2022).
 
21.
AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL EUROPE, 2014. ACI Europe: Digital report 2014-2015, https://www.aci-europe.org/dow... (06.01.2022).
 
22.
ARENS, E., 2021. The best times to post on social media in 2021, https://sproutsocial.com/in-si... (06.01.2021).
 
23.
BRADLEY, J 2014. Airports get social on Facebook and Twitter, https://airportimprovement-com..., 2014 (06.01.2022).
 
24.
CENTRUM POMOCY DLA FIRM, 2021. Strony na Facebooku – informacje, https://www.facebook.com/busin... (03.01.2022).
 
25.
CENTRUM POMOCY DLA FIRM, 2022. Jak utworzyć stronę na Facebooku? https://www.facebook.com/busin... (08.01.2022).
 
26.
DOMAŃSKI, A., 2018. Jak zarabiać na lotnisku w erze coraz niższych opłat lotniskowych, https://www.rynek-lotniczy.pl/... (05.01.2022).
 
27.
GUS, 2020. Raport: Jak korzystamy z internetu? 2020, https://stat.gov.pl/obszary-te... (20.11.2021).
 
28.
GUS, 2021. Informacje sygnalne – Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (06.01.2022).
 
29.
IATA Global Passenger Survey, 2021. www.iata.org (23.11.2021).
 
30.
IATA NEXTT, 2021. NEXTT. Which Airport and airline are ready for the future? https://nextt.iata.org/dist/pd... (01.12.2021).
 
31.
KAWIK, A., 2013. Obsługa klienta na Facebooku coraz popularniejsza. Najlepiej wydają linie lotnicze, https://socialpress.pl/2013/08... (06.01.2022).
 
32.
KOPTEWICZ, A., 2020. Strona www – wszystko co musisz wiedzieć przed jej utworzeniem, https://fotc.com/pl/blog/stron... (08.01.2022).
 
33.
MAJSZYK, K., CZUBKOWSKA, S., 2017. Drogo, drożej, lotnisko. Czyli na czym zarabiają porty, https://serwisy.gazetaprawna.p... (05.01.2022).
 
34.
Midera: Działalność pozalotniskowa to 60% przychodów portów lotniczych, 2019. https://www.rynek-lotniczy.pl/... (04.01.2022).
 
35.
NOWAKOWSKA, K., 2022. Profil na Facebooku – korzyści dla firmy, https://businesssense.pl/profi... (08.01.2022).
 
36.
ULC, 2021. Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i między-narodowym - regularnym i czarterowym w trzech kwartałach lat 2019-2021, https://www.ulc.gov.pl/pl/regu... (06.01.2022).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top