ARTYKUŁ ORYGINALNY
Tradycyjne i elektroniczne kanały komunikacji w zakresie zarządzania BHP w ocenie pracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 
 
Data publikacji online: 28-03-2022
 
 
Data publikacji: 28-03-2022
 
 
NSZ 2022;17(1):13-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia preferencji pracowników w zakresie kanałów komunikacji BHP oraz ocenę przydatności informacji przekazywanych klasycznymi i elektronicznymi kanałami komunikacji dla poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie. Badania przeprowadzono metodą kwestionariuszową w 2016 roku i w 2021 roku. Wyniki badań dla okresu sprzed i w trakcie pandemii są porównywalne: większość pracowników skłania się ku klasycznym kanałom komunikacji, takim jak tradycyjne szkolenia i spotkania z kierownictwem oraz tradycyjne rozmowy z kolegami. Informacje BHP uznawane za przydatne do bezpiecznego wykonywania pracy są przekazywane głównie za pomocą klasycznych kanałów komunikacji. Najniżej z punktu widzenia przydatności oceniono media społecznościowe. Badania wskazują, że kanały elektroniczne mogą wspierać klasyczne kanały wykorzystywane w komunikacji BHP, ale nie mogą ich zastępować.
FINANSOWANIE
Opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków ministra właściwego ds. nauki/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
 
REFERENCJE (22)
1.
AVEN, T., SKLET, S., VINNEM, J.E., 2006. Barrier and operational risk analysis of hydrocarbon releases (BORA-Release) Part I. Method description, Journal of Hazardous Materials, nr A137.
 
2.
CRAWFORD, J., DAVIS, A., COWIE, H., RITCHIE, P., RASHID, S., DIXON, K., WALKER, G., 2016a. OSH knowledge and its management, IOSH 2016, https://www.iosh.com/media/342... (13.12.2021).
 
3.
CRAWFORD, J.O., DAVIS, A., WALKER, G., COWIE, H., RITCHIE, P., 2016b. Evaluation of knowledge transfer for occupational safety and health in an organizational context: development of an evaluation framework, Policy and Practice in Health and Safety, nr 14(1).
 
4.
DAVOUDIAN, K., WU, J. APOSTOLAKIS, G., 1994. Incorporating organizational factors into risk assessment through the analysis of work process, Reliability Engineering and System Safety, nr 45(1).
 
5.
GAO, Y., GONZALEZ, V.A., YIU, T.W., 2019. The effectiveness of traditional tools and computer-aided technologies for health and safety training in the construction sector: A systematic review, Computers & Education, nr 138.
 
6.
HOLTZHAUSEN, D., 2002. The effects of a divisionalised and decentralised organisational structure on a formal internal communication function in a South African organisation, Journal of Communication Management, nr 6(4).
 
7.
JAARVINEN, J., TOOLLINEN, A., KARJALUOTO, H., JAYAWARDHENA, C., 2012. Digital and social media marketing usage in B2B industrial section, Marketing Management Journal, nr 22(2).
 
8.
LEE, CH.E., 2010. Face-to-face Versus Computer-mediated Communication: Exploring Employees’ Preference of Effective Employee Communication Channel, International Journal for the Advancement of Science & Arts, nr 1(2).
 
9.
LEE, S., HWANG, T., LEE, H.H., 2005. Corporate blogging strategies of the Fortune 500 companies, Management Decision, nr 44(3).
 
10.
LEE, T., 1998. Assessment of safety culture at a nuclear reprocessing plant, Work & Stress, An International Journal of Work, Health & Organisations, nr 12(3).
 
11.
LIPIAAINEN, H.S.M., KARJALUOTO, H.E., NEVALAINEN, M., 2014. Digital channels in the internal communication of a multinational corporation, Corporate Communications: An International Journal, nr 19(3).
 
12.
PAWŁOWSKA, Z., 2016. Methods used for communicating OSH-related issues in companies, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 32(4).
 
13.
PAWŁOWSKA, Z., SKŁAD, A., ORDYSIŃSKI, SZ., 2016. Przygotowanie wytycznych i materiałów informacyjnych na temat skutecznego komunikowania się w zarządzaniu BHP. Seminarium dla przedstawicieli przedsiębiorstw. Publikacja. Etap 3: Ocena skuteczności tradycyjnych i innowacyjnych metod komunikowania się na tematy BHP, Raport niepublikowany z projektu IV.P.01.
 
14.
PĘCIŁŁO, M., 2018. The role of organizational factors in OSH management performance, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 4(40).
 
15.
PN-ISO 45001:2018-6, 2018. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 
16.
PODGÓRSKI, D., 2010. The Use of Tacit Knowledge in Occupational Safety and Health Management Systems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), nr 16(3).
 
17.
RAETH, P, SMOLNIK, S, URBACH, N., ZIMMER, C., 2009. Towards assessing the success of social software in corporate environments, AMCIS 2009 Proceedings, http://aisel.aisnet.org/amcis2... (13.12.2021).
 
18.
REHMAN, S. MAROUF, L., 2008. Communication Channels and Employee Characteristics: An Investigation, Singapore Journal of Library & Information Management, nr 37.
 
19.
RUCK, K., WELCH, M., 2012. Valuing internal communication; management and employee perspectives, Public Relations Review, nr 38.
 
20.
SHEREIHIY, B., KARWOWSKI, W., 2006. Knowledge management for occupational safety, health, and ergonomics, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, nr 16(3).
 
21.
SKŁAD, A., 2015. Przegląd czynników organizacyjnych istotnych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, nr 5.
 
22.
VEGIAYAN, K.D., BAGHESTAN, A.G., ASFARANJAN, Y.S., 2013. Exploring Employees Preference of Communication Channel, Middle-East Journal of Scientific Research, nr 18(4).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top