ARTYKUŁ ORYGINALNY
KONTROWERSJE WOKÓŁ COACHINGU W KIEROWANIU PERSONELEM
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Da Vinci, Wydział Nauk Społecznych
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):205-213
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania coachingu w kierowaniu zespołem. Procesy coachingowe są coraz częściej stosowane w dużych organizacjach. Nie zawsze jednak przynoszą spodziewane, pozytywne efekty. Ponadto pracownicy nie zawsze rozumieją i akceptują elementy coachingu stosowane wobec nich bezpośrednio. Liderzy zespołów powinni rozważyć zawsze zalety i zagrożenia płynące z tego procesu oraz to, jaki sposób i jakie podejście będzie w danej sytuacji najbardziej odpowiednie, i przygotować sprzyjające środowisko.
 
REFERENCJE (10)
1.
CZECH A., 2015, Cztery strony lidera, „Coaching”, nr 1.
 
2.
HEIDTMAN J., 2015, Wpływ uzdrowiciela, „Coaching”, nr 3.
 
3.
HOLLIDAY N., 2008, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problem i budować zespół, Wyd. Helion, Gliwice.
 
4.
KORDZIŃSKI J., 2013, Nauczyciel, trener, coach, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
5.
ROGERS J., WHITTLEWORTH K., GILBERT A., 2015, Menedżer jako coach. Nowoczesny styl zarządzania, GWP, Sopot.
 
6.
SCOULAR A., 2014, Coaching biznesowy, GWP, Sopot 2014.
 
7.
STAŚ L., 2015, Transfer coachingu do kierowania zespołem wielopokoleniowym we współczesnych organizacjach w Polsce, materiały w druku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Skuteczność w biznesie. Transfer doświadczeń pomiędzy nauką a biznesem, Gorzów Wielkopolski.
 
8.
THORPE S., CLIFFORD J., 2007, Podręcznik coachingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 
9.
WILCZYŃSKA M., NOWAK M., KUĆKA J., SAWICKA J., SZTAJERWALD K., 2013, Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Wyd. HELION, Gliwice.
 
10.
WILSON C., 2010, Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top