ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Analiza rozwoju zawodowego zasobów ludzkich w organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):163-175
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano istotę indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników w firmie. W artykule wyjaśniono zagadnienia związane z indywidualnym rozwojem pracowników w ujęciu najnowszej literatury przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na instrumenty rozwoju zawodowego pracowników. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników w świetle najnowszej teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do przeprowadzonych badań. Główny problem badawczy zawiera się w pytaniu: czy planuje się indywidualny rozwój zawodowy pracowników w badanej firmie?
 
REFERENCJE (20)
1.
Błaszczyk W., 2005, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa.
 
2.
Borkowska S., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
 
3.
Boyatzs R., 1982, The Competent Manager. A Model for Effective Performance, January nr 3, 1982
 
4.
Korcz I., 2003, Pietralewicz B., Kariera zawodowa, Zielona Góra.
 
5.
Kostera M., 2000, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 
6.
Król H., Ludwiczyński A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Kossowska M., Sołtysińska I., 2002, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 
8.
Sołtysińska G., Żywiec-Dąbrowska E., 2001, Moja przyszła praca – Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych, KOWEZ, Warszawa.
 
9.
Lanz K., 2004, Zatrudnianie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa.
 
10.
Matthews J., Megginson D., Surtees M., 2008, Rozwój zasobów ludzkich, Helion, Gliwice.
 
11.
Pioch J., 2006, Systemy motywacyjne a wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji”, nr 2/2006
 
12.
REED A., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Innowacje, Petit, Warszawa.
 
13.
Redliński E., 2007, Awans, Pruszyński i Ska, Warszawa.
 
14.
Rostkowski T., 2006, Zintegrowany system zarządzania kompetencjami, w: M. Juchnowicz (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa.
 
15.
Rzepka B., 2011, Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze, One Press, Warszawa.
 
16.
Sikorska K., 2012, Zainteresowania w CV, „eGospodarka”, 01/02/2012 r.
 
17.
Sołtysińska G., 2001, Żywiec-Dąbrowska E., Moja przyszła praca – Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych, KOWEZ, Warszawa.
 
18.
Suchar M., 2007, Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa.
 
19.
Taylor J., Hardy D., 2008, Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody firmy Monster, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
20.
Whiiddett S., Hollyforde S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top