ORIGINAL PAPER
MODERN TOOLS IN ATTRACTING HUMAN RESOURCES IN THE ORGANIZATION
 
 
More details
Hide details
1
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):191-204
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The economic reality of contemporary times is leaning against technological achievements, the process of globalisation and the temporary pressure. In these conditions the great weight is being attached to human resources of the organization which are perceived as the source of the long-lasting competitive edge. In the article important tools of the modern recruitment and selection of candidates trying the work to get in the modern organization were described, being based on a thesis, that the knowledge, abilities and qualifications of employees were becoming the most important assets of a company. Moreover ones of the most popular techniques of examining the usefulness of candidates for including a planted workstation were described.
 
REFERENCES (14)
1.
APANOWICZ J., 2002, Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia.
 
2.
ARMSTRONG M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
3.
BRUDLAK J., 2003, Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnym, [w:] Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa.
 
4.
CIEKANOWSKI Z., 2012a, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
5.
CIEKANOWSKI Z., 2012b, Pozyskiwanie zasobów ludzkich i ich rozwój w nowoczesnej organizacji, Wyd. W-W-W Wiesław Krzeszowski, Warszawa.
 
6.
DALE M., 2001, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
7.
MIKUŁA B., ZIĘBICKI B., 2001a, Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. IV, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków.
 
8.
MIKUŁA B., ZIĘBICKI B., 2001b, Metodologiczne aspekty procesów organizacyjnego uczenia się, „Problemy Jakości”, nr 3.
 
9.
SUCHAR M., 2003, Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa.
 
10.
SZTUMSKI J., 1995, Wstęp do metod i technik badań społecznych, SOFT-REM, Katowice.
 
11.
Teczka informacyjna, Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2010.
 
12.
WALTER P., Skuteczna rekrutacja pracowników: definicja, proces, zasady, etapy rekrutacji pracowników w firmie [online] URL: www.metarekrutacjaiselekcja.pl [20.06.2016]
 
13.
Poradnik Kariery URL: http://www.infopraca.pl [20.06.2016]
 
14.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top