ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Metody motywowania pracowników we współczesnej organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):47-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie metod motywowania pracowników we współczesnej organizacji. We wstępie przedstawiono pojęcie i znaczenie motywowania. W dalszej części pracy porównano podejście do motywowania w nowoczesnej firmie polskiej i zagranicznej oraz wskazano oryginalne sposoby motywowania na przykładzie znanych firm. Na koniec autor podjął rozważania na temat, jak skutecznie motywować w dobie kryzysu, podkreślając, że nie należy zapominać, iż motywacja to nie tylko wynagradzanie, ale również między innymi pobudzanie do rozwoju, umacnianie przywiązania do pracy i swojego przedsiębiorstwa. Z motywacji płyną same korzyści, dlatego też tak istotne jest właściwe motywowanie we współczesnej organizacji, które przekłada się na osiągane przez nią wyniki.
 
REFERENCJE (18)
1.
BORKOWSKA S., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
2.
GRIFFIN R., 1998, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
JASIŃSKI Z., 2001, Motywowanie w przedsiębiorstwie: uwalnianie ludzkiej produktywności, Placet, Warszawa.
 
4.
JUCHNOWICZ. M, ROSTOWSKI T., SIENKIEWICZ T., 2008, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 
5.
KOZDRÓJ A., 1988, Grupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania, Ossolineum, Wrocław.
 
6.
PENC J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Wydanie 3, Kraków.
 
7.
PIETROŃ-PYSZCZEK A., 2007, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Marina, Wrocław.
 
8.
REYKOWSKI J., 1986, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa.
 
9.
SZCZUPACZYŃSKI J., 1996, Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 
10.
KOSTRZEWA J., 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu, Gazeta finansowa online.
 
11.
MADEJSKI M., 2009, Jak skutecznie motywować, Businessman.pl.
 
12.
MAMRO D., 2009, Trudna sztuka motywacji, Biznesowy Serwis Informacyjny.pl.
 
13.
Motywowanie pracowników, 2012, http://www.sodexho.pl.
 
14.
Ogólnopolskie Badanie Motywacji, 2012, http://www.sharky.pl.
 
15.
Skuteczna motywacja pracowników – wskazówki, 2012, http://www.praca.egospodarka.p....
 
16.
Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, 2000, http://www.encyklopedia.pl.
 
17.
Wynagradzanie i motywowanie pracowników w firmie Starbucks 2006, http://wynagrodzenia.pl.
 
18.
ŻÓŁCIŃSKA W., 2007, Kusiciele pracowników, http://www.idg.pl.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top