REVIEW PAPER
Metody motywowania pracowników we współczesnej organizacji
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):47-61
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Indicating methods of motivating employees in the contemporary organization is a purpose of the article. To begin with this publication was described the notion and the significance of motivating. Hereinafter the work was compared attempt at motivating in the modern Polish and foreign companyand original ways of motivating on the example of reputed firms were indicated. In the end the authortook considering to the subject, how effectively to motivate in twenty four hours of the crisis emphasizing that one should not forget that motivation isn’t only rewarding, but also among others stimulating to the development, strengthening tying to the work and one’s enterprise. From motivation very benefits are swimming, therefore due motivating is so significant in the contemporary organization which is being transferred into results achieved by her.
 
REFERENCES (18)
1.
BORKOWSKA S., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
2.
GRIFFIN R., 1998, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
JASIŃSKI Z., 2001, Motywowanie w przedsiębiorstwie: uwalnianie ludzkiej produktywności, Placet, Warszawa.
 
4.
JUCHNOWICZ. M, ROSTOWSKI T., SIENKIEWICZ T., 2008, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 
5.
KOZDRÓJ A., 1988, Grupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania, Ossolineum, Wrocław.
 
6.
PENC J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Wydanie 3, Kraków.
 
7.
PIETROŃ-PYSZCZEK A., 2007, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Marina, Wrocław.
 
8.
REYKOWSKI J., 1986, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa.
 
9.
SZCZUPACZYŃSKI J., 1996, Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 
10.
KOSTRZEWA J., 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu, Gazeta finansowa online.
 
11.
MADEJSKI M., 2009, Jak skutecznie motywować, Businessman.pl.
 
12.
MAMRO D., 2009, Trudna sztuka motywacji, Biznesowy Serwis Informacyjny.pl.
 
13.
Motywowanie pracowników, 2012, http://www.sodexho.pl.
 
14.
Ogólnopolskie Badanie Motywacji, 2012, http://www.sharky.pl.
 
15.
Skuteczna motywacja pracowników – wskazówki, 2012, http://www.praca.egospodarka.p....
 
16.
Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, 2000, http://www.encyklopedia.pl.
 
17.
Wynagradzanie i motywowanie pracowników w firmie Starbucks 2006, http://wynagrodzenia.pl.
 
18.
ŻÓŁCIŃSKA W., 2007, Kusiciele pracowników, http://www.idg.pl.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top