ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):31-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu na temat Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji przedstawiono na wstępie, jak rozwijały się zasoby ludzkie w czasie kilku wieków. Następnie pokazano też, jak ważne dla organizacji są zasoby ludzkie, a także wybór zespołu pracowniczego, który jest podstawą poprawnego działania oraz swoistym bodźcem do rozwoju organizacji. Człowiek, wnosząc swoje umiejętności i specjalistyczną wiedzę, angażuje się w istotne dla organizacji sprawy. Przedstawiono również,jak istotne jest inwestowanie w zasoby ludzkie oraz utrzymanie dobrze wyszkolonych osób w obrębie organizacji. Jest to ważna część całego procesu zatrudnienia. Pracodawca, dbając o swoich pracowników,pośrednio dba o własną organizację. Na zakończenie przedstawiono wnioski, które jednoznacznie pokazują,że zasoby ludzkie w organizacji stanowią najważniejszy jej czynnik. Wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na wyniki finansowe organizacji. Inwestycje w kapitał ludzki otwierają wielkie możliwości rozwoju w każdym przedsiębiorstwie, ale jednocześnie ich brak sprawia, że organizacja stoi w miejscu.
 
REFERENCJE (19)
1.
CIEKANOWSKI Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, PWST-E, Jarosław.
 
2.
CIEKANOWSKI Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, PWST–E, Jarosław.
 
3.
CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
4.
STANIEWSKI M. W., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wizja Warszawa.
 
5.
LUDWICZYŃSKI A., Król H., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 
6.
POCZTOWSKI A., 2003, Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
7.
RICKY W. GRIFFIN, 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
8.
LIPKA A., 2010, Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 
9.
RMSTRONG M., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
10.
ISSACSON W., 2012, Steve Jobs, Insignis, Warszawa.
 
11.
DOBIJA D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 
12.
DOMAŃSKI S., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 
13.
DRUCKER P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa.
 
14.
HEJDUK I., 2000, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 
15.
KOŻUSZNIK B, 2009, Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, CEDEWU, Warszawa.
 
16.
ŁUKASZEWICZ G., 2009, Kapitał ludzki organizacji, PWN, Warszawa.
 
17.
Publikacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2007, Program Kapitał Ludzki, Warszawa.
 
18.
Dziennik Gazeta Prawna, 2011, Inwestycje w kapitał ludzki, dodatek do DGP nr 125(3011) z 30 czerwca.
 
19.
Europejski Fundusz Społeczny, Program Kapitał Ludzki, http://www.efs.gov.pl/
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top