ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zmiany systemu rachunkowości w Polsce a zwinność podmiotów gospodarczych z sektora MŚP
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):263-280
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Podmiotowe systemy rachunkowości oparte o polskie prawo bilansowe są źródłem wiarygodnych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano zmiany systemu rachunkowości w Polsce na skutek zmian prawa unijnego i ich wpływ na system rachunkowości przedsiębiorstw zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pokazano, że znaczne uproszczenia procedur dotyczących sposobu prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych oraz spo­rządzania uproszczonego sprawozdania finansowego wpływają korzystnie na wyniki finansowe i zwięk­szenie konkurencyjności MŚP. System rachunkowości MŚP regulowany przez ustawę o rachunkowości jest wbudowany w model jednostki „zwinnej" i umożliwia jej osiągnięcie statusu „jednostki elastycznej" w każdym obszarze prowadzonej działalności.
 
REFERENCJE (8)
1.
Jednolity Plik Kontrolny – wyjaśniamy problemy związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, Nr 20(919) z dnia 10.07.2016, Wydawnictwo Gofin, Gorzów Wlkp.
 
2.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2011, Rachunkowość cz. 1, Difin, Warszawa.
 
3.
MICHERDA B., 2002, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 
4.
MINISTERSTWO ROZWOJU, 2016, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa.
 
5.
SKORUPKA J., 2005, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładów, Warszawa.
 
6.
SKRZYWAN S., 1969, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 
7.
Ściąga dla Księgowych. Uproszczenia w rachunkowości w 2017 r., styczeń 2017, Wydawnictwo Gofin, Gorzów Wlkp.
 
8.
WEREDA W., WOŹNIAK J., 2015, Kryterium ryzyka w organizacji „zwinnej”, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Nr 10.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top