ARTYKUŁ ORYGINALNY
BARIERY W TWÓRCZYM ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 18-12-2015
 
 
Data publikacji: 18-12-2015
 
 
NSZ 2015;10(1):207-217
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem tego artykułu jest opisanie oraz diagnoza barier i trudności w twórczym rozwiązywaniu problemów. W pracy indywidualnej pojawiają się różne bariery, takie jak: brak wiary we własne możliwości, nastawienie wobec rozwiązywania problemów oraz trudności związane z motywacją i zaangażowaniem.
 
REFERENCJE (26)
1.
Amabile T.,1998, How To Kill Creativity, Harvard Business Review, September – October.
 
2.
Amabile T., Kramer S.J., 2011, The Power Of Small Wins, „Harvard Business Review”, May.
 
3.
Buzan T., 2002, Rusz głową, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź.
 
4.
Bubrowiecki A., 2008, Popraw swoją kreatywność, Muza S.A., Warszawa.
 
5.
Chybicka A., 2006, Psychologia twórczości grupowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
6.
De Bono E., 2010, Dziecko w szkole kreatywnego myślenia, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
7.
Lilienfeld S.O., Lynn S.J. Ruscio J., Beyerstein B.L., 2011, 50 wielkich mitów psychologii popularnej, Wydawnictwo Cis, Warszawa – Stare Groszki.
 
8.
Mikołajczyk Z., 1998, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Nęcka E., 2005a, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
10.
Nęcka E., 2005b, Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
11.
Nęcka E., 1994, TroP. Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Impuls, Kraków
 
12.
Nölke M., 2008, Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły, Flashbook.pl, Warszawa.
 
13.
Proctor T., 2003, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
14.
Proctor T., 1998, Zarządzanie twórcze, Gebethner & Ska, Warszawa.
 
15.
Ridderstrale J., Norsdstrom K.A., 2006, Karaoke kapitalizm. Zarządzanie dla ludzkości, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 
16.
Stanisławiak E., 2013, Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych, [w:] A. Kozieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa.
 
17.
Stasiakiewicz M., 1999, Twórczość i interakcja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
18.
Stevens M., 2002, Rozwiązywanie problemów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 
19.
Strzałecki A., 2005, Psychologiczne wymiary efektywności funkcjonowania polskich menedżerów w warunkach transformacji ustrojowej, [w:] A. Tokarz (red.), W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
20.
Tokarz A., 2005, Motywacja w procesie twórczym, [w:] A. Tokarz (red.), W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
21.
Von Oech R., 2009, Kreatywność, Galaktyka, Łódź.
 
22.
West M.A., 2000, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN Warszawa.
 
23.
Zimbardo P.G., Gerrig R.J., 2009, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa.
 
24.
Zimbardo P.G., Ruch F.L., 1996, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
25.
Andrzejewska B., 2007, Po co komu twórczość w organizacji?, http://ibd.pl/wiedzadla-biznes... (12.09.2015).
 
26.
Charaktery, 2015, http://www.charaktery.eu/slown... (2.09.2015).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top