ARTYKUŁ ORYGINALNY
Od szkoły do gospodarstwa rolnego: ocena motywacji do bycia agroprzedsiębiorcą wśród studentów w instytucjach szkolnictwa wyższego w Lagos
 
Więcej
Ukryj
1
Industrial Relations and Human Resource Management, Lagos State University, Nigeria
 
 
Data publikacji online: 27-06-2023
 
 
Data publikacji: 27-06-2023
 
 
NSZ 2023;18(2):89-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pomimo strategicznego znaczenia rolnictwa dla rozwoju narodów przedsiębiorczość rolnicza (agropreneurship) wydaje się być niekorzystną opcją wśród młodzieży szkolącej się i mieszkającej w osiedlach miejskich, takich jak stan Lagos w Nigerii. Pomimo różnych inicjatyw agroprzedsiębiorczych wdrażanych przez rząd stanu Lagos za pośrednictwem jego agencji i instytucji młodzież lub młodzi przedsiębiorcy chcą kontynuować karierę w sektorach usług, technologii, mody i rozrywki, gdzie to się dzieje i jest dość modne. W związku z tym dążenie do stania się agroprzedsiębiorcą wydaje się być nieco ograniczone dla studentów studiów licencjackich, motywowanych czynnikami, nieznanymi dla wielu badaczy i decydentów. W badaniu tym oceniono czynniki, które motywują studentów szkół wyższych, należących do Lagos, do stania się agroprzedsiębiorcą. Korzystając z projektu badawczego opartego na równoczesnej transformacyjnej metodzie mieszanej, zebrano dane od młodych rolników (rolników z kampusu), którzy są studentami trzech wyższych uczelni Lagos State University (LASU), Lagos State University of Education (LASUED), Lagos State University of Science and Technology (LASUSTECH), której właścicielem jest stan Lagos, metodą wywiadu i kwestionariusza. Respondentów zapytano o motywy rozpoczęcia działalności w sektorze rolniczym, a wyniki analizy za pomocą prostej analizy procentowej i treściowej ujawniły, że m.in. głównymi czynnikami motywującymi respondentów do rozpoczęcia działalności rolniczej było rzucenie sobie wyzwania w zakresie myślenia nieszablonowego, uniezależniania się, z możliwością kontrolowania swojego czasu, realizacji marzeń, podnoszenia statusu społeczno-ekonomicznego oraz rozwiązywania problemów związanych z żywnością. Opierając się na wynikach tego badania, zalecono między innymi rządowi, aby za pośrednictwem określonych ministerstw, departamentów i agencji stworzył politykę zachęcającą do projektów rolniczych na kampusach, a także udostępnił dotacje rolnikom na kampusach na podstawie ilości ich produktów rocznie.
 
REFERENCJE (41)
1.
Abdullah, F.A., Samah, B.A., 2019. Factors impinging farmers’ use of agriculture technology, Asian Social Science, No. 9(3), pp. 120-124.
 
2.
Addo, L.K., 2018. Factors influencing Agripreneurship and their role in Agripreneurship Performance among young Graduate Agripreneurs, International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, No. 3(6), pp. 2051-2066.
 
3.
Adeshina, K.F., Tomiwa, O.Y., Eniola, O.M., 2020. Agricultural Financing and Economic Performance in Nigeria, Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, No. 38(7), pp. 61-74.
 
4.
Adesina, T.K., Favour, E., 2016. Determinants of participation in youth-in-agriculture programme in Ondo State, Nigeria, Journal of Agricultural Extension, No. 20(2), pp. 104-117.
 
5.
Adesoye, B.A., Adelowokan, O.A., Maku, E.O., Salau, S.O., 2018. Enhancing agricultural value chain for economic diversification in Nigeria, African Journal of Economic Review, No. 6(1), pp. 103-118.
 
6.
Adeyanju, D., Mburu, J., Mignouna, D., Akomolafe, K.J., 2021. Determinants of youth participation in agricultural training programs: the case of Fadama program in Nigeria, International Journal of Training Research, No. 19(2), pp. 142-166.
 
7.
Adeyanju, D., Mburu, J., Mignouna, D.B., 2020. Impact of Agricultural Programs on Youth Engagement in Agribusiness in Nigeria: A Case Study, Journal of Agricultural Science, No. 12(5), pp. 145-154.
 
8.
Ajzen, I., 1991. The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, No. 50, pp. 179-211.
 
9.
Akinlabi, N.A., Olanipekun, L.O., Sokefun, E.A., 2021. Impact of entrepreneurial skills acquisition on graduates self-employability status: A Study of Olabisi Onabanjo University Graduate Students, Research Journal of Social Sciences and Humanities, No. 2(3), pp. 61-71.
 
10.
Amao, O.D., Antwi, M.A., Oduniyi, O.S., Oni, T.O., Rubhara, T.T., 2021. Performance of Agricultural Export Products on Economic Growth in Nigeria, Asian Journal of Agriculture and Rural Development, No. 11(1), pp. 47-52.
 
11.
Atiku, S.O., Chitakunye, P., Fields, Z., 2014. Influence of organisational learning and human resource outcomes on commercial banks’ performance in Nigeria, Journal of Social Sciences, No. 40(1), pp. 9-20.
 
12.
Bendal, S., 2017. Transforming agriculture into agripreneurship: A case study of Sitabai Mohite, Asia Pacific Journal of Management & Entrepreneurship, No. 1(2), pp. 164-173.
 
13.
Folarin, E.M., Osabuohien, E.S., Okodua, H., Onabote, A., Osabohien, R., 2021. Male and Female Employment in Agriculture and Agricultural Productivity in Nigeria, [in:] IOP Conference Series: Earth and Environmental, No. 665(1), IOP Publishing.
 
14.
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020. FAO in Nigeria, http://www.fao.org/nigeria/fao... (access: 10.05.2022).
 
15.
Gar, R.A., Rodgers, R.A., 2020. Challenges in Tackling Poverty and Unemployment: Analysis of Youth Employment in Agriculture Program in Alkaleri, Duguri and Gar Rural Communities of Bauchi State, Nigeria, [in:] The Palgrave Handbook of Agricultural and Rural Development in Africa, Cham: Palgrave Macmillan.
 
16.
Hellriegel, D.S., 2016. Management, Cincinnati Ohio: South Western College Publishing.
 
17.
Igwe, P.A., Rahman, M., Odunukan, K., Ochinanwata, N., Egbo, P.O., Ochinanwata, C., 2020. Drivers of diversification and pluriactivity among smallholder farmers evidence from Nigeria, Green Finance, No. 2(3), pp. 263-283.
 
18.
Inegbedion, G., Islam, M.M., 2021. Willingness and motivation of Nigerian youth to pursue agricultural careers after graduation, International Journal of Agricultural Science, Research and Technology (IJASRT) in Extension and Education Systems, No. 11(1), pp. 55-69.
 
19.
International Labor Organization, 2017. Agriculture and youth employment: The missing link. Geneva, Switzerland, http://www.ilo.org/global/abou... (access: 15.03.2022).
 
20.
International Labour Organisation, 2020. Global employment trends for youth 2020: Technology and the future of jobs, https://www.ilo.org/wcmsp5/gro... (access: 15.03.2022).
 
21.
Ivancevich, J.M., Konopaske, R., Matteson, M.T., 2017. Organizational behavior and Management, New York, NY: McGraw-Hill.
 
22.
Ivanda, D.P., Igbokwe, E.M., Olatunji, O.M., 2015. Assessment of food security situation of Tiv Farming households in Nigeria, Journal of Agricultural Extension, No. 19(1), pp. 77-92.
 
23.
Jamaludin, S., 2020. Annual report 2020, Technology Promotion and Development Centre, Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI).
 
24.
James A.F, Stoner, R.F., 2019. Management, Patarang, Delhi, India: Dorling Kindersley.
 
25.
Jones, G.R., George, J.M., Hill, C.W., 2000. Contemporary management, Boston, MA: Irwin/McGraw-Hill.
 
26.
Krejcie, R.V., Morgan, D.W., 1970. Determining sample size for research activities, Educational and Psychological Measurement, No. 30(3), pp. 607-610.
 
27.
Lyocks, J.S., Lyocks, S.W. J., Kagbu, J.H., 2013. Mobilizing Youth for Participation in Nigerian Agricultural Transformation Agenda: A Grassroots’ Approach, Journal of Agricultural Extension, No. 17(2), pp. 78-87.
 
28.
Mkong, C.J., Abdoulaye, T., Dontsop-Nguezet, P.M., Bamba, Z., Manyong, V., Shu, G., 2021. Determinant of University Students’ Choices and Preferences of Agricultural Sub-Sector Engagement in Cameroon, Sustainability, No. 13(12), pp. 1-18.
 
29.
Mukembo, S.C., Edwards, M.C., Ramsey, J.W., Henneberry, S.R., 2018. Intentions of young farmers club (YFC) members to pursue career preparation in Agriculture: The Case of Uganda, Journal of Agricultural Education, No. 56(3), pp. 16-34.
 
30.
Mulema, J., Mugambi, I., Kansiime, M., Chan, H.T., Chimalizeni, M., Pham, T.X., Oduor, G., 2021. Barriers and opportunities for the youth engagement in agribusiness: empirical evidence from Zambia and Vietnam, Development in Practice, No. 31(5), pp. 690-706.
 
31.
Musa, S.F.P.D., 2020. A study on youths’ aspirations and perceptions of agriculture and its policy implications, [in:] Andrei, J. (Ed.), Agricultural policy, rural development, and entrepreneurship in contemporary economies, Pennsylvania, USA: IGI-Global.
 
32.
Musa, S.F.P.D., Idris, D.S.R.P.H., Basir, K.H., 2020. Exploring the entrepreneurial motivations and barriers of agripreneurs in Brunei Darussalam, [in:] de Pablos, P.O. (Ed.), Economics, business, and Islamic finance in ASEAN economics community, Pennsylvania, USA: IGI-Global.
 
33.
Njeru, L.K., 2017. Youth in agriculture: Perception and challenges of enhanced participation in Kajiodo North Sub County, Kenya, Greener Journal of Agricultural Sciences, No. 7(8), pp. 203-209.
 
34.
Nwankwo, B.E., Marire, M.I., Kanu, G.C., Balogun, S.K, Uhiara, A.C., 2018. Gender-role orientation and self-efficacy as correlates of entrepreneurial intention, European Journal of Business and Social Sciences, No. 1(6), pp. 9-26.
 
35.
Obikeze, S.O., 2005. Personnel Management, Onitsha: Book Point Ltd.
 
36.
Ochada, I.M., Ogunniyi, M.B., 2020. Agricultural output performance, employment generation, and per capita income in Nigeria, BizEcons Quarterly, No. 11, pp. 15-26.
 
37.
Olanipekun, L.O., 2017. Entrepreneurship Education and Practices among Undergraduates in Olabisi Onabanjo University, Ago Iwoye, Ogun State, Nigeria, Covenant Journal of Entrepreneurship (CJoE), No. 1(1), pp. 347-357.
 
38.
Olomu, M.O., Ekperiware, M.C., Akinlo, T., 2020. Agricultural sector value chain and government policy in Nigeria: issues, challenges, and prospects, African Journal of Economic and Management Studies, No. 11(3), pp. 525-538.
 
39.
Pelzom, T., Katel, O., 2018. Youth Perception of Agriculture and potential for employment in the context of rural development in Bhutan, Development, Environment and Foresight, No. 3(2), pp. 92-106.
 
40.
United Nations Population Fund, 2022. https://www.unfpa.org/ (access: 20.02.2023).
 
41.
White, B., 2012. Agriculture and the generation problem: Rural youth, employment and the future of farming, IDS Bulletin, No. 43(6), pp. 9-19.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top