ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego budowę scenariuszy zdarzeń niekorzystnych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska,, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):89-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono koncepcję oraz wymagania funkcjonalne narzędzia informatycznego wspomagającego budowę scenariuszy zdarzeń niekorzystnych oraz umiejscowienie tego narzędzia w procesie planowania cywilnego. Ponadto artykuł przedstawia procedury: opracowania scenariuszy zdarzeń niekorzystnych, budowy problemu decyzyjnego oraz weryfikacji zabezpieczeń zaproponowanych w ramach reakcji na rozpoznane zagrożenia, na które podatny jest rozpatrywany obiekt.
 
REFERENCJE (12)
1.
Aamodt A., Plaza E., 1994,Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Va-riations and System Approaches Artificial Intelligence Communications, 7(1), ss.39-59
 
2.
Krupa T., 2013, V.A. Gorbatov Theory of Characterization – Solutions and ExamplesFoundations of Management, No 3, Vol. 5. ss.89-102
 
3.
Krupa T., 2014, Semiotyka kluczowych pojęć tezaurusa ciągłości działania w infrastrukturze krytycznej Logistyka, nr 5. s.7793
 
4.
Krupa T., Ostrowska T., 2012,Decision – Making in Flat and Hierarchical Decision Problems Foundations of Management, vol. 4, no. 2, ss.23-36.
 
5.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infra-struktury krytycznej (Dz.U. 2010 nr 83 poz. 542).
 
6.
Riesbeck C., Schank R., 1989. Inside Case-Based Reasoning New Jersey: Hillsdale.
 
7.
Socha K., 2010,Inżynieria oprogramowania Warszawa: PWN
 
8.
Surma J., 2010,Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
9.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2017 poz. 209).
 
10.
Wiśniewski M., 2016, Concept of Situational Management of Safety Critical Infrastructure of State Foundation of Management, vol. 8, annual 2016. ss.297- 310.
 
11.
Wiśniewski M., 2017, Weryfikacja stosowalności zasad budowy scenariuszy zdarzeń nieko-rzystnych – raport z badań Studia i Materiały “Miscellanea Oeconomicae”, 4/2017, UJK.
 
12.
Wiśniewski, M., Kisilowski, M., Marczewski, M., 2016,Zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Ma-zur, (red.)Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków: Fundacja GAP. ss.97-110.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top