REVIEW PAPER
Analysis of vocational development of human resources in organisation
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):163-175
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the essence of individual professional development of employees in the company. The article explains issues related to the individual development of employees in terms of the latest literature on the subject. Particular attention has been paid to instruments for the professional development of employees. The aim of this publication is to present individual professional development of employees in the light of the latest theory and practice of human resources management in relation to the conducted research. The main research problem is included in the question: is there an individual professional development of employees in the company under study?
 
REFERENCES (20)
1.
Błaszczyk W., 2005, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa.
 
2.
Borkowska S., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
 
3.
Boyatzs R., 1982, The Competent Manager. A Model for Effective Performance, January nr 3, 1982
 
4.
Korcz I., 2003, Pietralewicz B., Kariera zawodowa, Zielona Góra.
 
5.
Kostera M., 2000, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 
6.
Król H., Ludwiczyński A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Kossowska M., Sołtysińska I., 2002, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 
8.
Sołtysińska G., Żywiec-Dąbrowska E., 2001, Moja przyszła praca – Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych, KOWEZ, Warszawa.
 
9.
Lanz K., 2004, Zatrudnianie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa.
 
10.
Matthews J., Megginson D., Surtees M., 2008, Rozwój zasobów ludzkich, Helion, Gliwice.
 
11.
Pioch J., 2006, Systemy motywacyjne a wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji”, nr 2/2006
 
12.
REED A., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Innowacje, Petit, Warszawa.
 
13.
Redliński E., 2007, Awans, Pruszyński i Ska, Warszawa.
 
14.
Rostkowski T., 2006, Zintegrowany system zarządzania kompetencjami, w: M. Juchnowicz (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa.
 
15.
Rzepka B., 2011, Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze, One Press, Warszawa.
 
16.
Sikorska K., 2012, Zainteresowania w CV, „eGospodarka”, 01/02/2012 r.
 
17.
Sołtysińska G., 2001, Żywiec-Dąbrowska E., Moja przyszła praca – Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych, KOWEZ, Warszawa.
 
18.
Suchar M., 2007, Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa.
 
19.
Taylor J., Hardy D., 2008, Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody firmy Monster, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
20.
Whiiddett S., Hollyforde S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top