ARTYKUŁ ORYGINALNY
Cyfryzacja procesów B+R na przykładzie KGHM Polska Miedź SA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 
Data publikacji online: 14-12-2021
 
 
Data publikacji: 14-12-2021
 
 
NSZ 2021;16(4):67-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ostatnie dwie dekady cechuje dynamiczny rozwój, który zyskał miano czwartej rewolucji przemysłowej, a także ery zarządzania wiedzą i cyfryzacji. Na tym tle wyznaczono cel opracowania, jakim jest przedstawienie od strony teoretycznej i praktycznej przesłanek oraz efektów cyfryzacji procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej (B+R). W warstwie empirycznej posłużono się reprezentatywnym przykładem przedsiębiorstwa przemysłowego, jakim jest KGHM Polska Miedź SA. Jest to przedsiębiorstwo z silnie zarysowaną hierarchiczną strukturą organizacyjną, w którym na przestrzeni ostatnich 15 lat podjęto próby wdrożenia kilku projektów cyfryzacji w działalność badawczo-rozwojowej. W artykule opisano proces cyfryzacji B+R w KGHM zarówno w ujęciu historycznym jak i programowym, wpisującym się w aktualną strategię koncernu. W końcowej części opracowania przedstawione zostały nie tylko osiągnięte korzyści ale też doświadczenia zdobyte w procesie realizacji jednego z projektów.
 
REFERENCJE (23)
1.
ALCÁCER, V., CRUZ-MACHADO, V., 2019. Scanning the Industry 4.0: A literature review on technologies for manufacturing systems, Engineering Science and Technology. An International Journal, No. 22(3).
 
2.
BAGHERI, B., YANG, S., KAO, H.-A., LEE, J., 2015. Cyber-physical systems architecture for self-aware machines in industry 4.0 environment, IFAC-PapersOnLine, No. 48(3).
 
3.
BICKAUSKE, D., SIMANAVICIENE, Z., JAKUBAVICIUS, A., VILYS, M., MYKHALCHYSHYNA, L., 2020. Analysis and perspectives of the level of enterprises digitalization (Lithuanian manufacturing sector case), Independent Journal of Management & Production, No. 11(9).
 
4.
CHRISTIANSSON, M.-T., RENTZHOG, O., 2020. Lessons from the “BPO journey” in a public housing company: Toward a strategy for BPO, Business Process Management Journal, No. 26(2).
 
5.
FANTINI, P., PINZONE, M., TAISCH, M., 2018. Placing the operator at the centre of Industry 4.0 design: Modelling and assessing human activities within cyber-physical systems, Computers & Industrial Engineering, No. 139(1).
 
6.
FLASZEWSKA S., 2017. Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
GARZONI, A., DE TURI, I., SECUNDO, G., DEL VECCHIO, P., 2020. Fostering digital transformation of SMEs: A four levels approach, Management Decision, No. 58(8).
 
8.
KHOSRAVI, A., 2016. Business process rearrangement and renaming: A new approach to process orientation and improvement, Business Process Management Journal, No. 22(1).
 
9.
KISIELECKI, J., 2018. Projekty badawczo-rozwojowe: charakterystyka i znaczenie, Zeszyt Naukowy. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Nr 159.
 
10.
KRAWCZYK-SOKOŁOWSKA, I., 2018. Kreatywność stymulatorem postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwie, Zeszyt Naukowy. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Nr 162.
 
11.
LOOY, A.V., 2020. Capabilities for managing business processes: A measurement instrument, Business Process Management Journal, No. 26(1).
 
12.
MOVAHEDI, B., MIRI-LAVASSANI, K., KUMAR, U., 2016. Operational excellence through business process orientation: An intra- and inter-organizational analysis, TQM Journal, No. 28(3).
 
13.
PAGANI, M., PARDO, C., 2017. The impact of digital technology on relationships in a business network, Industrial Marketing Management, No. 67.
 
14.
PATALAS-MALISZEWSKA, J., 2019. Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
15.
PATTON, E., APPELBAUM, S., 2003. The Case Studies in Management Research, Management Research News, Vol. 26, No. 5.
 
16.
PIWOWAR-SULEJ, K., 2020. Human resource management in the context of industry 4.0, Organization and Management, Vol. 1, No. 49.
 
17.
Polityka działalności badawczo-rozwojowej w KGHM Polska Miedź S.A., 2019. Uchwała Nr 235/X/2019 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 
18.
PORTER, M. E., 1985. Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, London: Collier Macmillan.
 
19.
PWC, 2016, Industry 4.0: Building the digital enterprise, https://www.pwc.com/gx/en/indu... (17.12.2021).
 
20.
RAUCH, E., LINDER, C., DALLASEGA, P., 2019. Anthropocentric perspective of production before and within Industry 4.0, Computers & Industrial Engineering, No. 139(January).
 
21.
ROTHBERG, H.N., ERICKSON, G., 2017. Big data systems: Knowledge transfer or intelligence insights?, Journal of Knowledge Management, No. 21(1).
 
22.
SCHUMACHER, A., EROL, S., SIHN, W., 2016. A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises, [w:] Nassehi, A., Newman, S. (Eds.), Sixth International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. Vol. 52, Amsterdam: Elsevier Science Bv.
 
23.
WANG, L., TÖRNGREN, M., Onori, M., 2015. Current status and advancement of cyber-physical systems in manufacturing, Journal of Manufacturing Systems, No. 37(1).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top