ORIGINAL PAPER
The importance of environment protection for the safety of civil population
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2021-12-14
 
 
Publication date: 2021-12-14
 
 
NSZ 2021;16(4):81-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is devoted to the presentation of the importance of environmental protection for the safety of civilians. It was divided into five parts. The first contains a brief introduction. The second defines the con-cept of environmental protection and presents a list of its threats. The third part is devoted to presenting the possible consequences of the lack of environmental protection for humans. In the fourth part selected concepts of environmental protection are characterized. The fifth part contains a summary.
 
REFERENCES (17)
1.
DOBRZAŃSKA, B., DOBRZAŃSKI, G., KIEŁCZEWSKI, D., 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
GRANICZNY, M., MIZERSKI, W., 2007. Katastrofy przyrodnicze, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
INDEKA, L., KARACZUN, Z., 1995. Człowiek, a środowisko przyrodnicze, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 
4.
KOZŁOWSKI, S., 2005. Przyszłość ekorozwoju, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
5.
PRANDECKI, K., SADOWSKI, M., 2010. Międzynarodowa ewolucja ochrony środowiska, Warszawa: Wydawnictwo LAM – Akademii Finansów.
 
6.
SIEMIŃSKI, M., 2007. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
STRZAŁKO, J., MOSSOR-PIETRASZEWSKA, T. (red.), 2001. Kompendium wiedzy o ekologii, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
USTAWA, 2001. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami.
 
9.
EKOPOLITYKA, 2019. https://ekopolityka.pl/ekologi... (17.02.2019).
 
10.
POLSKI KOMITET DS. UNESCO, 2019. http://www.unesco.pl/edukacja/... (15.04.2019).
 
11.
PORTAL BHP, 2019. https://www.portalbhp.pl/czynn... (17.05.2019).
 
12.
SERWIS EDUKACYJNY, 2019. http://www.profesor.pl/publika... (10.05.2019).
 
13.
SŁOWNIK INTERNETOWY POPRAWNEJ POLSZCZYZNY, 2019. https://dobryslownik.pl/slowo/... (20.02.2019).
 
14.
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN, 2019a, https://sjp.pwn.pl/sjp/ochrona... (20.02.2019).
 
15.
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN, 2019b, https://sjp.pwn.pl/sjp/srodowi... (20.02.2019).
 
16.
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO, 2019, https://sjp.pl/tsunami (20.02.2019).
 
17.
Wpływ hałasu na organizm ludzki, 2019. https://sound.eti.pg.gda.pl/st... (15.03.2019).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top