ARTYKUŁ ORYGINALNY
Metodyka planowania potrzeb finansowych z wykorzystaniem prognozowania danych retrospektywnych w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr
 
3
Multinational Logistics Coordination Centre, Czech Republic
 
 
Data publikacji online: 14-12-2021
 
 
Data publikacji: 14-12-2021
 
 
NSZ 2021;16(4):95-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W instytucjach o strukturze hierarchicznej ogromną rolę odgrywa poprawne zarządzanie. Zarządzanie to zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu w następującej sekwencji: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie (Encyklopedia PWN, 2022). Jednym z rodzajów planowania wykonywanych w podmiocie badań jest planowanie potrzeb. W opracowaniu nakreślono problem badawczy. Problem badawczy brzmi: Jakie prawidłowości widnieją w szeregu czasowym danych retrospektywnych wydatków w dziale finansowym i w jakim stopniu pozwolą one na dobór metody i prognozowanie potrzeb w dziale finansowym na dwadzieścia cztery przyszłe okresy? Celem głównym pracy jest wykonanie prognozowania potrzeb w dziale finansowym na lata 2022-2023 w podmiocie badań. Dla tak sformułowanego celu nakreślono hipotezę główną: Zastosowanie metody Holta-Wintersa model multiplikatywny do prognozowania potrzeb w dziale finansowym na lata 2022-2023 pozwoli na osiągnięcie średniego bezwzględnego błędu procentowego poniżej 5%. Podmiotem badań jest jedna z instytucji funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej. Przedmiotem badań są poniesione wydatki i zaplanowane potrzeby w dziale finansowym w podmiocie badań w latach 2017-2021. Obszar badawczy pracy to rejon funkcjonowania podmiotu badań, a okres badawczy to lata 2017-2023. W artykule użyto następujących metod badawczych w postaci: analizy literatury, prognozowania metodą Holta-Wintersa (model multiplikatywny), wnioskowania i syntezy. W artykule skoncentrowano się na planowaniu potrzeb w dziale finansowym w podmiocie badań na lata 2022-2023 z wykorzystaniem metody wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa.
 
REFERENCJE (17)
1.
BENTKOWSKA-SENATOR, K., KORDEL, Z., WAŚKIEWICZ, J., 2011. Koszty w transporcie samochodowym, Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego.
 
2.
CHAN, R. i in., 2014. Technical analysis and financial asset forecasting, New Jersey: World Scientific.
 
3.
CZUBAKOWSKA, K., GABRUSEWICZ, W., NOWAK, E., 2006. Podstawy rachunkowości zarządczej, Warszawa: PWE.
 
4.
ENCYKLOPEDIA PWN, 2022. https://encyklopedia.pwn.pl/ha... (05.01.2022).
 
5.
FRANSES, H.P., VAN DIJK, D., OPSCHOOR, A., 2014. Time series models for business and economic forecasting, Cambridge: Cambridge University Press.
 
6.
GABRUSEWICZ, W., KAMELA-SOWIŃSKA, A., POETSCHKE, H., 2000. Rachunkowość zarządcza, Warszawa: PWE.
 
7.
GRIFFIN, R.W., 1998. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 
8.
KITLER, W., 2011. Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
9.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., 2011. Statystyka, Warszawa: Difin.
 
10.
KOZICKI, B., MITKOW, SZ., 2020. Analysis of Human Deaths in Regard to COVID-19 Pandemic in European Countries, European Research Studies Journal, Vol. XXIII, Special Issue 3.
 
11.
KRAWCZYK, S., 2001. Zarządzanie procesami logistycznymi, Warszawa: PWE.
 
12.
MAKRIDAKIS, S.G., WHEELWRIGHT, S.C., HYNDMAN, R.J., 1998. Forecasting methods and applications, Hoboken: John Wiley and Sons.
 
13.
NOWAK, E., 1999. Rachunek kosztów, Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN.
 
14.
RABEJ, M., 2018. Analizy statystyczne z programami Statistica i Exel, Gliwice: Helion.
 
15.
SATOMI, E. i in., 2020. Alocação justa de recuros de saúde escassos diante da pandemia de COVID-19 Con-siderações éticas, Einstein São Paulo, No. 18(2).
 
16.
STONER, J.A.F., FREEMAN, R.E., GILBERT, D.R., 2011. Kierowanie, Warszawa: PWE.
 
17.
ZHU, N., ZHANG, D., WANG, W. i in., 2020, A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019, New England Journal of Medicine, No. 382.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top