ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wypalenie zawodowe personelu medycznego – krótki przegląd przykładów z okresu pandemii SARS-CoV-2
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
NSZ 2022;17(2):69-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przyglądając się zjawisku wypalenia zawodowego z szerokiej perspektywy jawi się ono jako poważny problem dla wielu środowisk. Jednak w przypadku służb świadczących opiekę medyczną należy uznać go za absolutnie priorytetowy zwłaszcza w warunkach pandemii SARS-CoV-2. Przede wszystkim chodzi tu o ogromne koszty zarówno świadczeniodawców, pacjentów i ich rodzin a także całego systemu opieki zdrowotnej. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych informacji i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wypalenia pracowników medycznych w okresie COVID-19.
 
REFERENCJE (26)
1.
ARONSSON, G., THEORELL, T., GRAPE, T. i in., 2017. A systematic review including meta-analysis of work environment and burnout symptoms, BMC Public Health, No. 17.
 
2.
BARTKOWIAK, G., 1999. Psychologia zarządzania, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.
 
3.
BURDORF, A., PORRU, F., RUGULIES, R., 2020. The COVID-19 (Coronavirus) pandemic: consequences for occupational health, Scand J Work Environ Health, No. 46.
 
4.
CHEMALI, Z., EZZEDDINE, F.L., GELAYE, B. i in., 2019. Burnout among healthcare providers in the complex environment of the middle East: a systematic review, BMC Public Health, No. 19(1).
 
5.
CHOR, W.P.D., NG, W.M., CHENG, L. i in., 2021. Burnout amongst emergency healthcare workers during the COVID-19 pandemic: a multi-center study, Am J Emerg Med, No. 46.
 
6.
DELDAR, K., FROUTAN, R., DALVAND, S. i in., 2018. The relationship between resiliency and burnout in Irani-an nurses: a systematic review and meta-analysis, Open Access Maced J Med Sci, No. 6.
 
7.
DEWEY, C., HINGLE, S., GOELZ, E. i in., 2020. Supporting clinicians during the COVID-19 pandemic, Ann Intern Med, No. 172.
 
8.
DUARTE, I., TEIXEIRA, A., CASTRO, L. i in. 2020. Burnout among Portuguese healthcare workers during the COVID-19 pandemic, BMC Public Health, No. 20.
 
9.
HU, D., KONG, Y., LI, W. i in., 2020. Frontline nurses’ burnout, anxiety, depression, and fear statuses and their associated factors during the COVID-19 outbreak in Wuhan, China: a large-scale crosssectional study, EClinicalMedicine, No. 24.
 
10.
JOŃCZYK, J.A., SIWICKA, M., 2019. Wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarskiej – studium empiryczne, Akademia Zarządzania, nr 3(3).
 
11.
KANNAMPALLIL, T.G., GOSS, C.W., EVANOFF, B.A. i in., 2020. Exposure to COVID-19 patients increases physician trainee stress and burnout, PLoS One, No. 15.
 
12.
KHOSRAVI, M., 2021. Worden’s task-based approach for supporting people bereaved by COVID-19, Curr Psychol, January.
 
13.
KHOSRAVI, M., MIRBAHAADIN, M., KASAEIYAN, R., 2020. Understanding the influence of high novelty-seeking on academic burnout: moderating effect of physical activity, Eur J Transl Myol, No. 30.
 
14.
LEITER, M.P., MASLACH, C., 2009. Nurse turnover: the mediating role of burnout, J Nurs Manag, No. 17(3).
 
15.
MALDONATO, N.M., BOTTONE, M., CHIODI, A. i in., 2020. A mental health first aid service in an Italian university public hospital during the coronavirus disease 2019 outbreak, Sustainability, No. 12.
 
16.
MASLACH, C., JACKSON, S.E., LEITER, M.P., 1997. Maslach burnout inventory: third edition, [w:] Zalaquett, C.P., Wood, R.J. (red.), Evaluating stress: a handbook of resources, Lanham, MD: Scarecrow Press.
 
17.
MOHINDRA, R., SURI, V. i in., 2020. Issues relevant to mental health promotion in frontline health care providers managing quarantined/isolated COVID19 patients, Asian J Psychiatry, No. 51.
 
18.
PANAGIOTI, M., PANAGOPOULOU, E., BOWER, P. i in., 2017. Controlled interventions to reduce burnout in physicians: a systematic review and meta-analysis, JAMA Intern Med, No. 177.
 
19.
PINES, A.M., 2007. Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej, [w:] Sęk, H. (red.), Wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.
 
20.
SAGHERIAN, K., STEEGE, L.M., COBB, S.J. i in., 2020. Insomnia, fatigue and psychosocial well-being during COVID-19 pandemic: A crosssectional survey of hospital nursing staff in the United States, J Clin Nurs, November.
 
21.
SALVAGIONI, D.A.J., MELANDA, F.N., MESAS, A.E. i in., 2017. Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: a systematic review of prospective studies, PLoS One, No. 12.
 
22.
SARBOOZI HOSEINABADI, T., KAKHKI, S., TEIMORI, G. i in., 2020. Burnout and its influencing factors between frontline nurses and nurses from other wards during the outbreak of Coronavirus Disease – COVID-19 – in Iran, Invest Educ Enferm, No. 38.
 
23.
SASANGOHAR, F., JONES, S.L., MASUD, F.N. i in., 2020. Provider burnout and fatigue during the COVID-19 pandemic: lessons learned from a high-volume intensive care unit, Anesth Analgesia, No. 131.
 
24.
SĘK, H., 2009. Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej, [w:] Sęk, H. (red.), Wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.
 
25.
TALAEE, N., VARAHRAM, M., JAMAATI, H. i in., 2020. Stress and burnout in health care workers during COVID-19 pandemic: validation of a questionnaire, J Public Health, June.
 
26.
YEAGER, K.R., 2015. Trauma support services for healthcare workers: the Stress, Trauma and Resilience (STAR). Program, [w:] Yeager, K.R., Roberts, A.R. (red.), Crisis intervention handbook: assessment, treatment, and research, New York: Oxford University Press.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top