ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wirtualizacja i chmura obliczeniowa a zarządzanie organizacją w realiach Przemysłu 4.0
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management
 
2
Business and Rural Development Research Institute Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
NSZ 2021;16(2):39-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W świecie szybko postępującej digitalizacji oraz cyfryzacji i związanych z tym udogodnień, organizacje rozpoczęły przenoszenie swojej działalności do sfery cyfrowej. Pozwoliło to na utworzenie nowej koncepcji – Przemysłu 4.0, której głównym założeniem jest usieciowienie wszystkich czynności zachodzących w przedsiębiorstwach. Główną rolę w tym procesie odgrywać będzie możliwość wirtualizacji (np. sprzętu komputerowego) i dostęp do niego z dowolnego miejsca o dowolnym czasie przez interesariuszy (klientów, pracowników oraz inne podmioty zewnętrzne) za pomocą zintegrowanego środowiska zapewniającego odpowiednią moc obliczeniową (chmura obliczeniowa). Zjawisko to będzie generować nowe rozwiązania techniczno-technologiczne na polu szeroko pojętej automatyzacji procesów zarządzania. Poruszana problematyka znajduje szczególne zastosowanie podczas występowania różnego rodzaju zagrożeń (zewnętrznych oraz wewnętrznych), których powstawanie prowadzi do niemożności fizycznego (osobistego) prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to szczególnie widoczne na kanwie ostatnich wydarzeń związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2), która wymusiła na wielu podmiotach (prywatnych oraz publicznych) przejście na model pracy zdalnej. By spełnił on swój podstawowy cel – zapewnienie ciągłości działania podmiotu – zostały utworzone nowe oraz rozbudowane już istniejące narzędzia wspomagające pracę zdalną, które oparte są również na wirtualizacji zasobów sprzętowych oraz chmurze obliczeniowej. By obniżyć poziom ryzyka, który wzrósł z względu na konieczność szybkiego dostosowania procesów zachodzących w organizacjach do formuły pracy zdalnej (zwiększone występowanie cyberzagrożeń), koniecznym staje się wykonanie analizy dostępnych rozwiązań narzędziowych w celu przygotowania odpowiednich rekomendacji (dobrych praktyk) możliwych do wdrożenia w każdym podmiocie (organizacji) publicznym lub prywatnym. W tym celu należy dokonać analizy danych zastanych (desk research) oraz przeglądu dostępnej literatury przedmiotu (w tym również dostępnej dokumentacji technicznej) by uzyskać katalog efektywnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top