ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zmiany indeksów giełdowych w okresie bessy wywołanej pandemią COVID-19 w pierwszym kwartale 2020 r.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 18-12-2020
 
 
Data publikacji: 18-12-2020
 
 
NSZ 2020;15(4):79-93
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
COVID-19 jest określany mianem szoku egzogenicznego, który wpłynął na funkcjonowanie gospodarek światowych. Jedną z konsekwencji pojawienia się śmiercionośnego wirusa SARS-CoV-2 była panika na rynkach kapitałowych. Zdarzenie to stało się inspiracją do podjęcia badań, których celem była ocena sytuacji na giełdach w I kwartale 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem okresu bessy rynkowej spowodowanej pandemią. W szczególności, poszukiwano odpowiedzi na pytanie, kiedy rozpoczęła się dramatyczna wyprzedaż akcji na światowych giełdach, jak długo trwała, kiedy się zakończyła i o ile procent zmalały w tym czasie główne światowe indeksy giełdowe. Badaniom poddano historyczne notowania 44 głównych światowych indeksów giełdowych. Dla każdego z nich wyznaczono datę początkową i końcową tendencji spadkowej, a następnie obliczono wskaźniki dynamiki, obrazujące zmiany spadków indeksów w ujęciu procentowym. Analizom poddano rynek europejski, azjatycki, Ameryki Północnej i Południowej oraz australijski. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w ciągu około jednego miesiąca trwania paniki giełdowej indeksy straciły około jedną trzecią swojej wartości początkowej, przy czym skala spadków była większa w Europie i w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Australii (średnie zmiany na poziomie ok. -36,-37 proc.), natomiast w Azji czas trwania bessy był mniej jednoznaczny i charakteryzował się spadkiem głównych indeksów średnio o 31 proc. W toku badań stwierdzono m.in., że spadki zanotowane w czasie Wielkiego Kryzysu oraz Kryzysu Finansowego z 2008 r. trwały nie tylko dłużej, ale były również znacznie większe w porównaniu do kryzysu z 2020 r. Wnioski z badań wskazują bardzo wyraziście na cechę współczesnych rynków kapitałowych – wyceny giełdowe spółek są niestabilne i mocno uzależnione od zawirowań otoczenia zewnętrznego.
 
REFERENCJE (10)
1.
BANKIER.PL, 2020. Giełdy światowe – indeksy, https://www.bankier.pl/gielda/... (12.09.2020).
 
2.
GORAL, K., 2015. Szaleństwo czy racjonalność? Analiza wybranych krachów giełdowych w świetle teorii finansów behawioralnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 75:173-183.
 
3.
MICHALCZUK, G., 2012. Aktywa niematerialne jako generatory wartości w spółkach notowanych na GPW, Zarządzanie i Finanse, Nr 10(4): 49-63.
 
4.
MURAWSKA, M., 2008. Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 
5.
PIECH, K., 2003. Pęknięcie „bańki mydlanej” w 2000 r. a polska gospodarka, [w:] Bernat, T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Szczecin: PTE: 127-146.
 
6.
RADLIŃSKA, K., 2020. Pandemia COVID-19 – implikacje dla polskiego rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, Nr 24:113-126.
 
7.
ROSIK, P., 2020. To najszybsza bessa na giełdzie w całej historii. Indeks strachu VIX przez koronawirusa osiąga rekordowe wartości. Strefa inwestorów, https://strefainwestorow.pl/ar... (21.08.2020).
 
8.
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN, 2020. https://sjp.pwn.pl/slowniki/kr... (15.09.2020).
 
9.
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation Report, 82.
 
10.
ZALEŚKIEWICZ, T., 2003. Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top