ORIGINAL PAPER
Effect of climate change on the safety of civil populations
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2022-06-30
 
 
Publication date: 2022-06-30
 
 
NSZ 2022;17(2):59-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is devoted to the presentation of the impact of climate change on the safety of civilians. It has been divided into three main parts. The first one is devoted to the issue of the relationship occurring between man and the environment. The second one presents selected causes of climate change. The third one includes selected effects of climate change, with particular emphasis on their impact on human safety.
 
REFERENCES (7)
1.
DOBRZAŃSKA, B., DOBRZAŃSKI, G., KIEŁCZEWSKI, D., 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
INDEKA, L., KARACZUN, Z., 1995. Człowiek, a środowisko przyrodnicze, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 
3.
KARCZUN, Z., INDEKA, L., 1996. Ochrona środowiska, Warszawa: Wydawnictwo ARIES.
 
4.
MACKENZIE, A., BALL, A., VIRDEE, S., 2007. Krótkie wykłady. Ekologia. Wydanie drugie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
SIEMIŃSKI, M., 2007. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
STRZAŁKO, J., MOSSOR-PIETRASZEWSKA, T. (red.), 2001. Kompendium wiedzy o ekologii, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
VANLOON, G., DUFFY, S., 2007. Chemia środowiska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top