ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wielowymiarowa analiza i prognozowanie liczby pasażerów przewożonych transportem kolejowym w Europie w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr
 
 
Data publikacji online: 18-12-2020
 
 
Data publikacji: 18-12-2020
 
 
NSZ 2020;15(4):65-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przeprowadzono wielowymiarową analizę liczby pasażerów przewiezionych transportem kolejowym w 25 państwach Europy w latach 2015-2019 w aspekcie oceny dynamiki zmian i zaobserwowania prawidłowości rządzących rozpatrywanym zjawiskiem. Wykonano prognozowanie liczby przewożonych pasażerów na lata 2020-2021. Uzyskane wyniki mogą posłużyć w przyszłości (z chwilą kiedy pojawią się dane dotyczące rzeczywiście przewiezionych ludzi w trakcie pandemii COVID-19 w rozpatrywanych państwach w latach 2020-2021) do analizy porównawczej poniesionych strat związanych ze zmniejszeniem liczby przewiezionych pasa-żerów w stosunku do prognoz, które uwzględniają prawidłowości rządzące w przeszłości rozpatrywanym zjawiskiem, a także powinny umożliwić dokładniejsze oszacowanie utraconych nakładów finansowych w ujęciu dynamicznym.
 
REFERENCJE (17)
1.
CIEŚLAK, M. (RED.), 2001. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
CZYŻYŃSKI, R., KLÓSKA, R., 2019. Wybrane zagadnienia z prognozowania, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
3.
DITTMANN, P. I IN., 2016. Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Piaseczno: Wydawnictwo Nieoczywiste – Imprint GAB Media.
 
4.
DITTMANN, P., 2008. Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 
6.
JACYNA, M., LEWCZUK, K., 2016. Projektowanie systemów logistycznych, Warszawa: PWN.
 
7.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., 2011. Statystyka, Difin SA, Warszawa.
 
8.
KOZICKI, B., TOMASZEWSKI, J., 2019. Metodyka wyboru metody prognozowania wizyt na stronie internetowej w przedsiębiorstwie turystycznym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, Nr 7: 20-44.
 
9.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., BRZEZIŃSKI, M., LISOWSKA, A., 2018. Cost forecast in a shipping company, Transport Means, 1235-1241.
 
10.
KURIETA, A., KORDEL, Z., 2020. Transport. Ujęcie systemowe, Warszawa: CeDeWu.
 
11.
LUSZNIEWICZ, A., 2003. Statystyka w zarządzaniu, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 
12.
ŁUNIEWSKA, M., TARCZYŃSKI, W., 2006. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
NERMEND, K., 2017. Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
NURZYŃSKA, A., 2016. Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskim, Katowice: Wydawnictwo Naukowe SOPHIA.
 
15.
RABIEJ, M., 2018. Analizy statystyczne z programami Statistica i Exel, Gliwice: Helion.
 
16.
ZAGDAŃSKI A., SUCHWAŁKO A., 2016. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
ZELIAŚ A., 1997. Teoria prognozy, Warszawa: PWE.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top