ARTYKUŁ ORYGINALNY
Prognozowanie wydatków instytucji z wykorzystaniem modelu Kleina
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Sztab Generalny Wojska Polskiego
 
 
Data publikacji online: 28-03-2022
 
 
Data publikacji: 28-03-2022
 
 
NSZ 2022;17(1):77-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przeprowadzono analizę i ocenę szeregu czasowego wydatków podmiotu badań. Zbadano rozkład rozpatrywanych danych, wykorzystując wykresy w postaci: histogramu, normalności oraz test Shapiro–Wilka. Następnie poszukiwano istnienie wartości odstających i ekstremalnych poprzez zastosowanie wy-kresu ramka-wąsy. Następnie zastosowano Twarze Chernoffa do wykrycia sezonowości w ujęciu miesięcznym w szeregu czasowym rozpatrywanych wydatków. Wykryte podczas analiz danych prawidłowości w postaci trendu i sezonowości zostały potwierdzone zbudowanym modelem zerojedynkowym regresji wielorakiej. W opracowaniu przeprowadzono prognozowanie szeregu czasowego wydatków stosując model Kleina. Ostatnim etapem ba-dań była analiza i ocena reszt uzyskanej prognozy. Prognoza wydatków na 2021 rok to kwota 575 248 346 zł, natomiast w 2022 roku wzrosła do poziomu 676 989 270 zł.
 
REFERENCJE (19)
1.
CZYŻYŃSKI, R., KLÓSKA, R., 2019. Wybrane zagadnienia z prognozowania, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
2.
DITTMANN, P., 2016. Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Marki: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 
3.
GABRUSEWICZ, W., KAMELA-SOWIŃSKA, A., POETSCHKE, H., 2000. Rachunkowość zarządcza, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
GŁUSZKOWSKI, T., JABŁOŃSKA, M., 2008. Prognozowanie i analiza sprzedaży. Modele w Excelu, Łódź: Wydawnictwo 4TG.
 
5.
GRABIŃSKI, T. I IN., 1989. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
JÓŹWIAK, J., PODGÓRSKI, J., 2012. Statystyka od podstaw, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
7.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., 2011. Statystyka, Warszawa: Difin.
 
8.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., BRZEZIŃSKI, M., LISOWSKA, A., 2018. Cost forecast in a shipping company, Transport Means 2018, Litwa (online).
 
9.
KOZIEJ, S., 2009. Podstawy bezpieczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
10.
KUREK, S., 2000. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] Kurini, S., Krc, M. (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, Warszawa-Brno.
 
11.
LUSZNIEWICZ, A., 2003. Statystyka w zarządzaniu, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 
12.
ŁUNIEWSKA, M., TARCZYŃSKI, W., 2006. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
MAKRIDAKIS, S.G., WHEELWRIGHT, S.C., HYNDMAN, R.J., 1998. Forecasting methods and applications, New York: John Wiley and Sons.
 
14.
MITKOW, SZ., TOMASZEWSKI, J., KOZICKI, B., 2021. Bezpieczeństwo militarne a potencjał osobowy Sił Zbrojnych RP, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
15.
PLUTA, W., 1977. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
16.
RABIEJ, M., 2018. Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Gliwice: Helion.
 
17.
WILLIAMS, P., 2012. Studia bezpieczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
ZAGDAŃSKI, A., SUCHWAŁKO, A., 2016. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
ZIĘBA, R., 2016. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa: Poltext.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top