ARTYKUŁ ORYGINALNY
Prognozowanie potrzeb w dziale zaopatrzenia modelem ARIMA w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Sztab Generalny Wojska Polskiego
 
3
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr
 
 
Data publikacji online: 18-12-2020
 
 
Data publikacji: 18-12-2020
 
 
NSZ 2020;15(4):51-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule wykonano przegląd literatury związanej z planowaniem, wydatkami, potrzebami, prognozowaniem i bezpieczeństwem ekonomicznym. Przeprowadzono analizę i ocenę szeregu czasowego wydatków poniesionych w dziale zaopatrzenia w podmiocie badań. Ocena pozwoliła na dobór modelu ARIMA do prognozowania wydatków (potrzeb) na przyszłość. Uzyskane prognozy zostały poddane analizie i ocenie. Opracowanie kończy się podsumowaniem i wnioskami.
 
REFERENCJE (16)
1.
BRZEZIŃSKI, M., 2015. Inżynieria systemów logistycznych, Warszawa: WAT.
 
2.
CHODAKOWSKA, E. I IN., 2004. Wprowadzenie do metodyki prognozowania, Białystok: Wydawnictwo Poli-techniki Białostockiej.
 
3.
CIEŚLAK, M. (red), 2001. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe PWN.
 
4.
CZERWIŃSKI, Z., GUZIK, B., 1980. Prognozowanie ekonometryczne, Warszawa: PWE.
 
5.
CZUBAKOWSKA, K., GABRUSEWICZ, W., NOWAK, E., 2008. Podstawy rachunkowości zarządczej, Warszwa: PWN.
 
6.
DITTMANN, P., 2008. Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Kraków: Wolters Kluwer.
 
7.
GABRUSEWICZ, W., KAMELA-SOWIŃSKA, A., POETSCHKE, H., 2000. Rachunkowość zarządcza, Warszawa: PWE.
 
8.
GAJDA, J.B., 2001. Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Warszawa: C.H. Beck.
 
9.
GRIFFIN, R.W., 1998. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
INTERNET, 2020. https://encyklopedia.pwn.pl/ha... (24.11.2020).
 
11.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., 2011. Statystka, wydanie drugie poprawione, Warszawa: Difin.
 
12.
KOZICKI, B., 2020. A New Method for Planning Needs in Terms of Security, International Business Information Management, https://u.pcloud.link/publink/....
 
13.
NOWAK, E. (red.), 1998. Prognozowanie gospodarcze, Warszawa: Placet.
 
14.
NOWAK, E., 1999., Rachunek kosztów, Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN.
 
15.
PRZYBYŁA M. (RED.), 2003. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menadżerskiej, Wrocław: Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
16.
SZUBRYCHT, T. 2006. Współczesne aspekty bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Marynarki Wojennej, Vol. XLVII, Nr 4(167).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top