ORIGINAL PAPER
Multidimensional analysis and forecasting number of passengers transported by rail in Europe in terms of economic security
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr
 
 
Online publication date: 2020-12-18
 
 
Publication date: 2020-12-18
 
 
NSZ 2020;15(4):65-78
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents a multidimensional analysis of the number of passengers transported by rail in 25 European countries in 2015-2019 in terms of assessing the dynamics of changes and observing the regularities governing the phenomenon under consideration. The forecast of the number of passengers transported by rail for 2020-2021 was also made. The obtained results may be used in the future (when data on actually transported people during the COVID-19 pandemic in the countries in 2020-2021 are available) for a comparative analysis of the losses incurred related to the reduction of the number of transported passengers in relation to the forecasts that take into account the regularities ruling the considered phenomenon in the past and should more accurately estimate the lost financial outlays in dynamic terms.
 
REFERENCES (17)
1.
CIEŚLAK, M. (RED.), 2001. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
CZYŻYŃSKI, R., KLÓSKA, R., 2019. Wybrane zagadnienia z prognozowania, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
3.
DITTMANN, P. I IN., 2016. Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Piaseczno: Wydawnictwo Nieoczywiste – Imprint GAB Media.
 
4.
DITTMANN, P., 2008. Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 
6.
JACYNA, M., LEWCZUK, K., 2016. Projektowanie systemów logistycznych, Warszawa: PWN.
 
7.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., 2011. Statystyka, Difin SA, Warszawa.
 
8.
KOZICKI, B., TOMASZEWSKI, J., 2019. Metodyka wyboru metody prognozowania wizyt na stronie internetowej w przedsiębiorstwie turystycznym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, Nr 7: 20-44.
 
9.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., BRZEZIŃSKI, M., LISOWSKA, A., 2018. Cost forecast in a shipping company, Transport Means, 1235-1241.
 
10.
KURIETA, A., KORDEL, Z., 2020. Transport. Ujęcie systemowe, Warszawa: CeDeWu.
 
11.
LUSZNIEWICZ, A., 2003. Statystyka w zarządzaniu, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 
12.
ŁUNIEWSKA, M., TARCZYŃSKI, W., 2006. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
NERMEND, K., 2017. Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
NURZYŃSKA, A., 2016. Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskim, Katowice: Wydawnictwo Naukowe SOPHIA.
 
15.
RABIEJ, M., 2018. Analizy statystyczne z programami Statistica i Exel, Gliwice: Helion.
 
16.
ZAGDAŃSKI A., SUCHWAŁKO A., 2016. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
ZELIAŚ A., 1997. Teoria prognozy, Warszawa: PWE.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top