ORIGINAL PAPER
The forecasting of the number of passengers transported internationally by air in the United States for 2021 in terms of economic security
 
More details
Hide details
1
Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1, Sztab Generalny WP
 
2
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
 
Online publication date: 2021-09-27
 
 
Publication date: 2021-09-27
 
 
NSZ 2021;16(3):45-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a research problem that focuses on the forecasting of the number of passengers transported internationally by air in the United States - in terms of the impact of the COVID-19 pandemic and the maintenance of economic security. The research began with an analysis of the literature on issues such as transport, forecasting and economic security. Then, an analysis and evaluation of the time series of the number of passengers transported internationally by air in the United States from 1 January 2019 to 2 May 2021 were conducted. The obtained evaluation allowed for the selection of the forecasting method for the considered retrospective data. The forecast for the period from 3 May to 31 December 2021 was subjected to a comparative analysis with the same type of data from the same time period from 2019. The obtained evaluation allowed to achieve the goal set in the study. The forecast of the number of passengers travelling internationally by air in the United States for 2021 from 3 May to 31 December is 374 656 674 passengers.
 
REFERENCES (21)
1.
Bąk, I., Markowicz, J., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K., 2020. Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, Warszawa: CeDeWu.
 
2.
Bielecka, A., 2017. Statystyka dla menadżerów. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 
3.
Dittmann, P., Szabela-Pasierbińska, E., Dittmann, I., Szpulak, A., 2016. Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 
4.
Gołembska, E., Bentyn, Z., Gołembski, M., 2017. Logistyka usług, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Jacyna, M., Lewczuk, K., 2016. Projektowanie systemów logistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Kozicki, B., Mizura, G., 2020. Multidimensional Analysis and Forecasting Number of Passengers Transported by Rail in Europe in Terms of Economic Security, Nowoczesne Systemy Zarządzania, No. 15 (4).
 
7.
Kuriata, A., Kordel, Z., 2020. Transport. Ujęcie systemowe, Warszawa: CeDeWu.
 
8.
Lemire, J., Boak, J., Barrow, B., 2020. Historic unemployment rate upends Trump’s reelection bid (06.05.2021), https://abcnews.go.com/Politic....
 
9.
Leśkow, J., Lenart, Ł., 2005. Prognozowanie i symulacje, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.
 
10.
Łuniewska, M., Tarczyński, W., 2006. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Matuka, A., 2020. COVID-19 Outbreak and US Economic Policy Uncertainty: An ARDL Approach, SSRN Electronic Journal (06.05.2021), https://www.researchgate.net/p....
 
12.
Neider, J., 2008. Transport międzynarodowy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
13.
Nurzyńska, A., 2016. Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
 
14.
Parlińska, M., Parliński, J., 2018. Statystyczna analiza danych z Excelem, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
15.
Puławska-Turyna, B., 2011. Statystyka dla ekonomistów, Warszawa: Difin.
 
16.
Rabiej, M., 2018. Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
17.
Satomi, E., Rodrigues de Souza, P.,M., da Costa Thomé, B. et al., 2020. Alocação justa de recuros de saúde escassos diante da pandemia de COVID-19. Considerações éticas, Einstein, No. 18 (2).
 
18.
Sobczyk, M., 2010. Statystyka matematyczna, Warszawa: C.H. Beck.
 
19.
tsa.gov, 2021. TSA checkpoint travel numbers (current year versus prior year(s)/same weekday) (04.05.2021), https://www.tsa.gov/coronaviru....
 
20.
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., et al., 2020. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019, New England Journal of Medicine, No. 382.
 
21.
Żyżyński, J., 2017. Statystyka opisowa i matematyczna dla zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top