ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Obecne i przyszłe role w ekonomii społecznej a kryzys COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Economics
 
 
Data publikacji online: 26-09-2022
 
 
Data publikacji: 26-09-2022
 
 
NSZ 2022;17(3):49-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
„Ekonomia społeczna” odegrała ważną rolę w rozwiązywaniu i łagodzeniu krótko- i długoterminowych skutków gospodarczych i społecznych kryzysu wywołanego COVID-19. W perspektywie krótkoterminowej podmioty ekonomii społecznej pomogły wyjść z kryzysu, dostarczając innowacyjne rozwiązania wzmacniające usługi publiczne w celu uzupełnienia działań rządowych. W dłuższej perspektywie organizacje ekonomii społecznej mogą pomóc w przekształceniu gospodarki pokryzysowej dzięki promowaniu integracyjnych i zrównoważonych modeli ekonomicznych. Opierając się na dziesięcioleciach doświadczeń, swoich osobliwościach i fundamentalnych zasadach, ekonomia społeczna może inspirować modele innowacji społecznych i poczucia biznesu działającego w gospodarce rynkowej. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób ekonomia społeczna łagodzi skutki kryzysu COVID-19 i jak rządy reagują na te problemy, a także jak pandemia spowodowała liczne zmiany w działalności gospodarczej i obsłudze firm. Główne wnioski płynące z artykułu to: ekonomia społeczna umożliwia wyjście z COVID-19, ekonomia społeczna pomaga przekształcać społeczeństwa w kryzysie, ekonomia społeczna inspiruje ekonomię głównego nurtu do osiągnięcia celu społecznego, politycy wspierają ekonomię polityczną w jej transformacji.
 
REFERENCJE (17)
1.
Ben-Ner, A., 2006. For-profit, state, and non-profit: how to cut the pie among three sectors, Cheltenham: Edward Elgar.
 
2.
Borzaga, C., Tortia, E., 2007. Social Economy Organizations in the Theory of the Firm, [in:] Noya, A., Emma, C. (eds.), The Social Economy. Building Inclusive Economies, OECD Publishing.
 
3.
Ernst and Young, 2020. Etude de l’impact du Covid-19 sur les entreprises d’insertion et perspectives de relance du secteur, Rapport Final, EY Consulting.
 
4.
European Union, 2016. Social Enterprises and their Ecosystem: Developments in Europe, Publications Office of the European Union.
 
5.
Noya, A., Emma, C., 2007. The Social Economy. Building Inclusive Economies, OECD Publishing.
 
6.
OECD, 2020a. Tackling Coronavirus (COVID-19): Contributing to a Global Effort. Social Economy and the COVID-19 crisis: current and future roles, OECD Publishing.
 
7.
OECD, 2018. Job Creation and Local Economic Development 2018. Preparing for the future of work, OECD Publishing.
 
8.
Recherches & Solidarités (R & S), 2015. Economie sociale: Bilan de l’emploi en 2014.
 
9.
Spear, R., 2000. The cooperative advantage, Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 71, No. 4.
 
10.
Steinberg, R., 2006. Economic Theories of Nonprofit Organizations, New Haven: Yale University Press.
 
11.
Young, D., 2007. Towards a Normative Theory of Nonprofit Finance, Lanham: AltaMira Press.
 
12.
CIRIEC, 2017. Recent evolutions of the Social Economy in the European Union, European Economic and Social Committee, European Union, https://www.ciriec.uliege.be/w... (12.10.2021).
 
13.
Duforestel, P., 2020. Défis et stratégies de soutien à l’ESS en période de crise du COVID-19. Région Nouvelle-Aquitaine, https://www.rtes.fr/defis-et-s... (14.10.2021).
 
14.
EASPD, 2020 (European Association of Service Providers with Persons with Disabilities). COVID-19: how social enterprises are fighting back!, https://www.easpd.eu/en/conten... (14.10.2021).
 
15.
International Labor Organization (ILO), 2020. Policy response to COVID-19 for SSE enterprises in the Republic of Korea, https://www.ilo.org/global/top... (14.10.2021).
 
16.
OECD, 2020b. Policy implications of Coronavirus crisis for rural development, http://www.oecd.org/coronaviru... (14.10.2021).
 
17.
SEUK, 2020. Social enterprise UK, Social Enterprise and COVID-19, https://www.socialenterprise.o... (14.10.2021).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top