ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wynalazki wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XIX i XX wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 27-09-2021
 
 
Data publikacji: 27-09-2021
 
 
NSZ 2021;16(3):31-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zarządzanie wykorzystuje wiele narzędzi, które ułatwiają pracę menedżerom. Takim przykładem są obecnie programy komputerowe, które ułatwiają podejmowanie decyzji kierowniczych, bardzo często skomplikowanych. Jednak nim do tego doszło przez wiele dziesięcioleci w codziennej pracy menedżerów i całym procesie zarządzania wykorzystywane były wynalazki powstałe już w XIX i XX wieku. Wiele z nich opracowywano z myślą o zarządzaniu, a inne ze względu na swoje szczególne możliwości zastosowano w biurze i w pracy kierowników przedsiębiorstw. W związku z tym w artykule zostały wybranie i przedstawienie te z nich, które kojarzyły się i kojarzą z biurem i przez wiele lat równie skutecznie były wykorzystywane w pracy menedżera.
 
REFERENCJE (20)
1.
Adamczak, A., Szewc, A. (red.), 2008. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Barta, J., Markiewicz, R., 2010. Prawo autorskie, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
3.
Cieśliński, A., 2003. Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa: C.H. Beck.
 
4.
Clement, J., 2005. 100 wynalazków, które zmieniły świat, Warszawa: Axel Springer.
 
5.
Hart, M.H., 1995. 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Warszawa: Świat Książki.
 
6.
Kotarba, W., 2012. Ochrona własności intelektualnej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
7.
Kotarba, W., 2000. Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”.
 
8.
Łotysz, S., 2018. Polscy wynalazcy. 100 polskich wynalazków na 100-lecie Urzędu Patentowego RP, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dragon.
 
9.
Michalik, M.B., 1992. Kronika techniki, Warszawa: Wydawnictwo Kronika.
 
10.
Nowińska, E., Promińska, U., Du Vall, M., 2003. Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, Warszawa: Lexis Nexis.
 
11.
Reid, S., Fara, P., 2001. Kompendium. Wynalazcy, naukowcy, odkrywcy. Władcy świata. Sławne kobiety, Warszawa: Wydawnictwo RTW.
 
12.
„Rzeczpospolita”, nr 165 z 17.07.2002 r.
 
13.
Szczepanowska-Kozłowska, K., 2012. Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej, Warszawa: Lexis Nexis.
 
14.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24, poz. 83 ze zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (DzU 2001 nr 128, poz. 1402).
 
16.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (DzU 2001 nr 49, poz. 508 ze zm.).
 
17.
Historia ekspresu do kawy (13.08.2021), https://kawa.pl/artykuly/histo....
 
18.
Historia kserokopiarki. Tak zmieniano świat (13.08.2012), https://kserokopiarki-netcan.p....
 
19.
Kto i kiedy wynalazł zszywacz biurowy? (13.08.2021), https://dlabiura24.pl/blog/kto....
 
20.
Pióro wieczne (13.08.2021), https://wynalazki.andrej.edu.p....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top