ARTYKUŁ ORYGINALNY
Systematyka dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 28-06-2018
 
 
Data publikacji: 28-06-2018
 
 
NSZ 2018;13(2):31-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na przestrzeni rozwoju nauk o zarządzaniu powstała ogromna liczba metod i narzędzi rozwiązywania problemów z dziedziny organizacji i zarządzania, nazywanych dobrymi praktykami. W artykule przedstawiono próbę systematyki dobrych praktyk, możliwych do wykorzystania w działaniach podejmowanych przez jednostki terytorialne w ramach zarządzania kryzysowego. Autorki zidentyfikowały kluczowe grupy dobrych praktyk wspomagających proces zarządzania ryzykiem, zaproponowały ich systematykę, a następnie przyporządkowały poszczególne grupy praktyk do szczegółowych etapów procesu zarządzania ryzykiem.
 
REFERENCJE (18)
1.
Borodako K., 2009, Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 
2.
Ficoń K., 2011, Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, BEL studio Sp. z o.o., Warszawa.
 
3.
Imai M., 2007, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 
4.
Karwińska A., Wiktor D., 2008, Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” 6/2008.
 
5.
Kosieradzka A., 2012, Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
Kosieradzka A. (red.), 2013, Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Edu-Libri, Kraków−Warszawa.
 
7.
Kosieradzka A., Smagowicz J., 2014, Przygotowanie zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej zgodnie z metodą Action Learning, „Logistyka: Czasopismo dla Profesjonalistów”, nr 5 (CD).
 
8.
Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), 2016, Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, Edu-Libri, Kraków‒Legionowo.
 
9.
Lis S., 1999, Vademecum produktywności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
10.
Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., 2007, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań.
 
11.
Martyniak Z., 1996, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 
12.
Mikołajczyk Z., 2002, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Ostrowska T., Wiśniewski M., 2016, Wyzwania i dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, s. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 
14.
Skomra W. (red.), 2015, Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Bel Studio SP. z o.o., Warszawa.
 
15.
Skomra W., 2016, Zarządzanie kryzysowe: praktyczny przewodnik, Presscom, Wrocław.
 
16.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2017, poz. 209.
 
17.
www.sjp.pl [21.06.2017].
 
18.
www.badaniastatystyczne.pl [22.06.2017].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top