ORIGINAL PAPER
Systematics of good practices used in public crisis management
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2018-06-28
 
 
Publication date: 2018-06-28
 
 
NSZ 2018;13(2):31-45
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Within the development of management sciences, a great number of methods and tools for solving problems in the field of organization and management have been developed, which called good practices. The article presents an attempt to make a classificati on of good practices that can be used in actions undertaken by territorial units in crisis management. Authors identified key groups of good practice to support the risk management process, proposed their systematics and then assigned the various groups of practices to the detailed stages of the risk management process.
 
REFERENCES (18)
1.
Borodako K., 2009, Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 
2.
Ficoń K., 2011, Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, BEL studio Sp. z o.o., Warszawa.
 
3.
Imai M., 2007, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 
4.
Karwińska A., Wiktor D., 2008, Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” 6/2008.
 
5.
Kosieradzka A., 2012, Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
Kosieradzka A. (red.), 2013, Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Edu-Libri, Kraków−Warszawa.
 
7.
Kosieradzka A., Smagowicz J., 2014, Przygotowanie zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej zgodnie z metodą Action Learning, „Logistyka: Czasopismo dla Profesjonalistów”, nr 5 (CD).
 
8.
Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), 2016, Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, Edu-Libri, Kraków‒Legionowo.
 
9.
Lis S., 1999, Vademecum produktywności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
10.
Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., 2007, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań.
 
11.
Martyniak Z., 1996, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 
12.
Mikołajczyk Z., 2002, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Ostrowska T., Wiśniewski M., 2016, Wyzwania i dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, s. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 
14.
Skomra W. (red.), 2015, Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Bel Studio SP. z o.o., Warszawa.
 
15.
Skomra W., 2016, Zarządzanie kryzysowe: praktyczny przewodnik, Presscom, Wrocław.
 
16.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2017, poz. 209.
 
17.
www.sjp.pl [21.06.2017].
 
18.
www.badaniastatystyczne.pl [22.06.2017].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top