ARTYKUŁ ORYGINALNY
Znaczenie analizy i ocena ryzyka polityki zagranicznej USA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 25-09-2019
 
 
Data publikacji: 25-09-2019
 
 
NSZ 2019;14(3):133-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule podjęto temat analizy oraz oceny ryzyka polityki zagranicznej USA w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego. Stany Zjednoczone są mocarstwem światowym, dlatego też trudno zaprzeczyć, że mają one istotny wpływ na bezpieczeństwo. Nie da się nie zauważyć, że są inicjatorem chociażby tak wielkiego projektu, jakim jest NATO, które pośrednio oraz bezpośrednio wpływa na sytuację na arenie międzynarodowej, w tym na bezpieczeństwo. Wydaje się więc właściwe przeprowadzenie analizy w odniesieniu do zagrożeń, które mogą zakłócać proces, jakim jest polityka zagraniczna USA. Realizacja bowiem przez Stany Zjednoczone swojej polityki zagranicznej nie tylko wpływa na ich bezpieczeństwo narodowe, ale także na bezpieczeństwo ich sojuszników oraz ogólnie postrzegane bezpieczeństwo międzynarodowe.
 
REFERENCJE (8)
1.
DAMODARAN A., 2009, Ryzyko strategiczne Podstawy zarządzania ryzykiem, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
2.
HAMMER M., CHAMPY J., 1996, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 
3.
ISO, 2009, ISO Guide 73:2009, definicja 2.1.
 
4.
KACZMAREK T.T., 2008, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 
5.
KULIŃSKA E., DORNFELD A., 2009, Zarządzanie ryzykiem procesów. Identyfikacja – modelowanie – zastosowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
 
6.
NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2017.
 
7.
USEMBASSY, 2017, https://pl.usembassy.gov/pl/ns... (20.05.2019).
 
8.
ZIĘBA R., 2005, Cele polityki zagranicznej państwa, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top