ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Organizowanie na rzecz innowacji w zdigitalizowanym świecie
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
Data publikacji: 06-01-2022
 
NSZ 2021;16(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nasza era to jedna z coraz bardziej wszechobecnych technologii cyfrowych, które wnikają głęboko w sam rdzeń produktów, usług i działalności wielu organizacji oraz radykalnie zmieniają charakter innowacji produktowych i usługowych. Podstawowe właściwości technologii cyfrowej to reprogramowalność i homogenizacja danych. Razem zapewniają środowisko otwartych i elastycznych afordancji, które są wykorzystywane w tworzeniu innowacji charakteryzujących się konwergencją i generatywnością. Analiza konwergencji i generatywności obserwowanych w innowacjach z wszechobecnymi technologiami cyfrowymi ujawnia trzy cechy: znaczenie platform technologii cyfrowych, pojawienie się innowacji rozproszonych, przewaga innowacji kombinatorycznych. Artykuł analizuje implikacje badań organizacyjnych tych trzech cech innowacji cyfrowych oraz identyfikuje możliwości badawcze dla pracowników naukowych organizacji. Innowacje w zdigitalizowanym świecie są wykorzystywane do wykazania rodzaju stypendiów organizacyjnych, które mogą wiernie odzwierciedlać i informować o innowacjach w świecie wszechobecnych technologii cyfrowych. Celem artykułu jest przegląd literatury światowej oraz raportu OECD 2021 w zakresie badań na rzecz innowacji w zdigitalizowanym świecie.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380