ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Organizowanie na rzecz innowacji w zdigitalizowanym świecie
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
 
 
Data publikacji online: 27-09-2021
 
 
Data publikacji: 27-09-2021
 
 
NSZ 2021;16(3):81-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nasza era to jedna z coraz bardziej wszechobecnych technologii cyfrowych, które wnikają głęboko w sam rdzeń produktów, usług i działalności wielu organizacji oraz radykalnie zmieniają charakter innowacji produktowych i usługowych. Podstawowe właściwości technologii cyfrowej to reprogramowalność i homogenizacja danych. Razem zapewniają środowisko otwartych i elastycznych afordancji, które są wykorzystywane w tworzeniu innowacji charakteryzujących się konwergencją i generatywnością. Analiza konwergencji i generatywności obserwowanych w innowacjach z wszechobecnymi technologiami cyfrowymi ujawnia trzy cechy: znaczenie platform technologii cyfrowych, pojawienie się innowacji rozproszonych, przewaga innowacji kombinatorycznych. Artykuł analizuje implikacje badań organizacyjnych tych trzech cech innowacji cyfrowych oraz identyfikuje możliwości badawcze dla pracowników naukowych organizacji. Innowacje w zdigitalizowanym świecie są wykorzystywane do wykazania rodzaju stypendiów organizacyjnych, które mogą wiernie odzwierciedlać i informować o innowacjach w świecie wszechobecnych technologii cyfrowych. Celem artykułu jest przegląd literatury światowej oraz raportu OECD 2021 w zakresie badań na rzecz innowacji w zdigitalizowanym świecie.
 
REFERENCJE (14)
1.
Austin, R.D., Devin, L., Sullivan, E.E., 2012. Accidental innovation: Supporting valuable unpredictability in the creative process, Organization Science, nr 23 (5).
 
2.
Bailey, D.E., Leonardi, P.M. , Barley, S.R., 2012. The lure of the virtual, Organization Science, nr 23 (5).
 
3.
Barrett, M., Oborn, E., Orlikowski, W.J., Yates, J., 2012. Reconfiguring boundary relations: Robotic innovations in pharmacy work, Organization Science, nr 23 (5).
 
4.
Boudreau, K.J., 2012. Let a thousand flowers bloom? An early look at large numbers of software app developers and patterns of innovation, Organization Science, nr 23 (5).
 
5.
Dougherty, D., Dunne, D.D., 2012. Digital science and knowledge boundaries in complex innovation, Organization Science, nr 23 (5).
 
6.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 
7.
Lee, J., Berente, N., 2012. Digital innovation and the division of innovative labor: Digital controls in the automobile industry, Organization Science, nr 23 (5).
 
8.
Sikora J., Uziębło A., 2013. Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania, Zarządzanie i Finanse, nr 2 (2).
 
9.
Sobol, E. (red.), 1996. Słownik wyrazów obcych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Wiśniewska, S., 2013. Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
 
11.
Yoo, Y., Lyytinen, K., Boland, R.J., Majchrzak, A., 2012. Organizing for Innovation in the Digitized World, Organization Science, Vol. 23, nr 5.
 
12.
Innowacja, innowacyjność, [w:] Słownik pojęć Grupy PFR (05.01.2022), https://pfr.pl/slownik/slownik....
 
13.
Kolimaga, M., Babińska, N., 2020. Innowacje w czasach biznesu w trybie online (25.11.2021), https://crido.pl/blog-business....
 
14.
OECD, 2020. The Digitalisation of Science, Technology and Innovation. Key Developments and Policies (25.11.2021), https://www.oecd-ilibrary.org/....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top