ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
RACJONALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH POPRZEZ MAPOWANIE I MODELOWANIE W NOTACJI BPMN
 
Więcej
Ukryj
1
INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 
2
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):223-232
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Każde przedsiębiorstwo to procesy w nim zachodzące, a świadomość procesowa to poło­wa sukcesu we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych do ich mapowania i modelowa­nia. Dzięki modelowaniu procesów w sposób bardzo realistyczny możemy uwzględnić wiele warunków ograniczających, występujących w rzeczywistości, jak również wprowadzać parametry o charakterze losowym reprezentujące czynniki przypadkowe. Narzędziem, które umożliwia mapowanie i modelowa­nie procesów, jest notacja BPMN pozwalająca na modelowanie bardzo złożonych procesów, a następ­nie analizowanie i ciągłe usprawnianie procesów logistycznych na podstawie prowadzonych pomiarów kosztów, czasu, wąskich gardeł, wykorzystania zasobów i relacji z innymi procesami.
 
REFERENCJE (20)
1.
ALAN A., BRITSKER B., 1989, Introduction to simulation and SLAM II, A Halsted Press Book, John Wiley& Sons, New York, Chichester, Brisbane and Systems Publishing Corporation, West Lafayette, Indiana.
 
2.
BOZARTH C., HANDFIELD R. B., 2007, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, wyd. HELION, Gliwice.
 
3.
CIESIELSKI M., (red.), 2009, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, wyd. PWE, Warszawa.
 
4.
GRUCHMAN G., 1998, Rysować czy modelować, „ComputerWorld", nr 43.
 
5.
Hollins B., Shinkins S., 2009, Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, wyd. PWE, Warszawa.
 
6.
HUNT V.D., 1996, Process Maping, How to Reengineer Your Business Processes, John Wiley & Sons, New York.
 
7.
JACYNA M., 2009, Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
8.
KASPRZAK T. (red.), 2005, Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, wyd. Difin, Warszawa.
 
9.
LISIECKA K., 2002, Kreowanie jakości. Uwarunkowania, strategie, techniki, wyd. AE, Katowice.
 
10.
MANAGANELLI R.L., KLEIN M.M., 1998, Reengineering, wyd. PWE, Warszawa.
 
11.
NOWOSIELSKI S. (red.), 2008. Procesy i projekty logistyczne, wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
PEPPARD J., ROWLAND P., 1997, Re-engineering, wyd. Gebethner & Ska, Warszawa.
 
13.
PIOTROWSKI M., 2007, Notacja modelowania procesów biznesowych, wyd. BTC, Warszawa.
 
14.
SCHEER A. W, 1992, Architecture of integrated information systems, wyd. Springer Verlag, Berlin.
 
15.
SCHMELZER H.J., SESSELMAN W., 2003, Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Hanser Wien.
 
16.
STAJNIAK M., GUSZCZAK B., 2011, Analisys of logistics processes according to BPMN methodology, in: P.Golińska, M. Fertsch, J. Marx-Gomez, Information Technologies In Environmental Engineering. New Trends and Challengers, Springer – Verlag, Berlin Heidelberg.
 
17.
STAJNIAK M., KOLIŃSKI A., 2016, The impact of transport processes standardization on supply chain efficiency, “LogForum”, nr 1.
 
18.
SUSSAM J. E., 1995, Logistics modelling, Pitman, London.
 
19.
ŚLIWCZYŃSKI B., 2007, Controlling w zarządzaniu logistyką, wyd. WSL, Poznań.
 
20.
TOSUN I., 2007, Modelling in transport phenomena, Elsevier Science & Technology Books, Ankara.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top