ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
EKOLOGISTYKA ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
 
2
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):233-245
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Założenia społecznej odpowiedzialności biznesu ochronę środowiska traktują jako jeden z priorytetów obecnej działalności przedsiębiorstw. Aby przedsięwzięcia te były skuteczne, konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i logistycznych optymalizujących gospodarkę ener­gią, odpadami oraz surowcami. Wdrożenie ekologistyki w procesy gospodarcze przedsiębiorstwa może skutecznie przyczynić się nie tylko do realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także pomóc w przezwyciężeniu kryzysu ekologicznego. Celem artykułu jest ukazanie roli ekologistyki w kształto­waniu podstawowej działalności przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem potrzeb ekologicznej odpowie­dzialności.
 
REFERENCJE (18)
1.
CHODYŃSKI A., JABŁOŃSKI A., JABŁOŃSKI M., 2008, Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) – koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych, „Przegląd Organizacji” nr 3.
 
2.
FILEK J., 1999, Etyka w działalności gospodarczej, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller (red.), Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
3.
KOT S., STAROSTKA-PATYK M., KRZYWDA D., 2009, Zarządzanie łańcuchami dostaw, wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 
4.
KOZŁOWSKI S., 2002, Ekorozwój, Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo PWN, Warszawa
 
5.
KOZŁOWSKI S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
6.
LOPEZ I.T., 2012, Monitoring the sustainable Development Performance: an integrated approach to business management [w:] B. Domańska-Szaruga, M. Wójcik-Augustyniak (red.) Contemporary challenges in the process of management in organization of the future, Studio Emka, Warsszawa.
 
7.
LYSENKO-RYBA K., 2015, Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 249.
 
8.
ŁAGUNA T.M., WITKOWSKA-DĄBROWSKA M., 2005, Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok
 
9.
NAKONIECZNA J., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydawnictwo Difin sp. z o.o., Warszawa.
 
10.
SACHS J., 2009, Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
SIKORSKA M., 2010, CSR w Polsce. Forum UNDP. Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] J. Kochanowicz, M. Marody (red.), Kultura i gospodarka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
12.
STACHOWICZ J., 2007, Dylematy kształtowania pożądanych kompetencji menedżerów współczesnych przedsiębiorstw, [w:] M. Bojar (red.), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
13.
SZOŁTYSEK J., 2009, Logistyka zwrotna, Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 
14.
WEREDA W., KORNEĆ R., 2016, Intelligent assets in business sustainability based on the circular economy [w:] A. Skrzypek (red.) Determinants and consequences of network society, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 
15.
WITKOWSKI K., 2015, Aspekt logistyki zwrotów i recyklingu tworzyw sztucznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 383.
 
16.
WOŁOSZYN J., STAWICKA E., RATAJCZAK M., 2012, Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
17.
ZUZEK D., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T. 21, nr 2.
 
18.
ŻELAZNA-BLICHARZ A., 2013, Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, Wydawnictwo Politechnika Lubelska, Lublin.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top