ARTYKUŁ ORYGINALNY
Przykład wykorzystania zaawansowanego generatora aplikacji na podstawie modeli BPMN do sprawnego zarządzania organizacją i monitorowanie wyników przy użyciu narzędzia klasy Business Intelligence – Qlik Sense
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):147-162
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zmiany zachodzące w organizacjach i wiążące się z nimi trudności w sprawnym zarządzaniu, angażowaniu pracowników w efektywne działanie na rzecz organizacji sprawiają, że przedsiębiorstwa nieustannie poszukują skutecznych narzędzi, które pomogą im sprawnie zarządzać firmą i monitorować jej dane oraz ich przepływ w czasie rzeczywistym. Jednym z takich narzędzi jest generator aplikacji na podstawie modeli BPMN zintegrowany z narzędziem klasy Business Intelligence - Qlik Sense. Komplet narzędzi pomaga w wielu aspektach funkcjonowania firmy, przynosi liczne korzyści, jednak jego kształto­wanie wymaga intencjonalnych działań na różnych płaszczyznach. Opracowany i zaprezentowany projekt wskazuje, że możliwe jest sprawne zarządzanie organizacją dzięki wykorzystaniu narzędzia klasy BPMN i BI.
 
REFERENCJE (16)
1.
BIELSKI M., 1996, Organizacja. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
2.
CHINOSI M., TROMBETTA A., 2012, BPMN: An introduction to the standard, “Computer Standards & Interfaces”, Vol. 34.
 
3.
DIJKMAN, DUMAS, DONGEN, KAARIK, MENDLING, 2011, Similarity of business process models: Metrics and evaluation, “Information Systems”, Vol. 36.
 
4.
KOTARBIŃSKI T., 2003, Dzieła wszystkie. Prakseologia, Ossolineum, Wrocław.
 
5.
KOWAL W., 2015, Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
6.
KRZAKIEWICZ K., 2006, Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE, Poznań.
 
7.
POLAK P., 2014, Wpływ notacji BPMN na podejście procesowe w zarządzaniu. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, Wrocław.
 
8.
PSZCZOŁOWSKI T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław–Warszawa.
 
9.
REMCO M., DIJKMAN, DUMAS M., OUYANG C., 2008, Semantics and analysis of business process models in BPMN, “Information and Software Technology”, Vol. 50.
 
10.
ROCKLAND C., GAVEAU B., MITTER S.K., 2004, Autonomy and Adaptiveness, MIT Press, Cambridge.
 
11.
SHANNON C.E., 1948, Mathematical Theory of Communication, Bell System Tech. J.
 
12.
SKALIK J., BARABASZ A., BEŁZ G., 2010, Systemowe uwarunkowania rozwoju metod zarządzania. Przykład modelu Triady, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”.
 
13.
TRANTOPOULOS K., KROGH G., WALLIN M.W., WOERTER M., 2017, External knowledge and information technology: implications for process innovation performance, “MIS Quarterly”, Vol. 41(1).
 
14.
ZIELENIEWSKI J.,1972, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowana, PWN, Warszawa.
 
15.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top