ARTYKUŁ ORYGINALNY
Prognozowanie w obszarze zakupu nieruchomości w Polsce na 2021 rok w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1, Sztab Generalny
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
NSZ 2021;16(2):23-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu wykonano analizę ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w Polsce w ujęciu kwartalnym od 1999 do 2020 roku. Wykryto prawidłowości w postaci trendu. Został on potwierdzony zbudowanym modelem zero-jedynkowym regresji wielorakiej złożonym z dziewięciu predyktorów. Wielokrotny R2 tego modelu wyniósł 0,96. Dodatkowo model posłużył do wykonania prognozowania ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w Polsce w ujęciu kwartalnym na rok 2021. Ostatnim etapem badań była ocena uzyskanej prognozy, poprzez wyliczenie miernika MAPE.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top