ORIGINAL PAPER
Forecasting needs in the supply department using the ARIMA model in terms of economic security
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Sztab Generalny Wojska Polskiego
 
3
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr
 
 
Online publication date: 2020-12-18
 
 
Publication date: 2020-12-18
 
 
NSZ 2020;15(4):51-63
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article reviews the literature related to planning, expenses, needs, forecasting and economic security. An analysis and evaluation of the time series of expenses incurred in the procurement department in the subject of the study was performed. The assessment allowed for the selection of the ARIMA model to forecast expenses (needs) for the future. The obtained forecasts were analyzed and assessed. The study ends with a summary and conclusions.
 
REFERENCES (16)
1.
BRZEZIŃSKI, M., 2015. Inżynieria systemów logistycznych, Warszawa: WAT.
 
2.
CHODAKOWSKA, E. I IN., 2004. Wprowadzenie do metodyki prognozowania, Białystok: Wydawnictwo Poli-techniki Białostockiej.
 
3.
CIEŚLAK, M. (red), 2001. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe PWN.
 
4.
CZERWIŃSKI, Z., GUZIK, B., 1980. Prognozowanie ekonometryczne, Warszawa: PWE.
 
5.
CZUBAKOWSKA, K., GABRUSEWICZ, W., NOWAK, E., 2008. Podstawy rachunkowości zarządczej, Warszwa: PWN.
 
6.
DITTMANN, P., 2008. Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Kraków: Wolters Kluwer.
 
7.
GABRUSEWICZ, W., KAMELA-SOWIŃSKA, A., POETSCHKE, H., 2000. Rachunkowość zarządcza, Warszawa: PWE.
 
8.
GAJDA, J.B., 2001. Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Warszawa: C.H. Beck.
 
9.
GRIFFIN, R.W., 1998. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
INTERNET, 2020. https://encyklopedia.pwn.pl/ha... (24.11.2020).
 
11.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., 2011. Statystka, wydanie drugie poprawione, Warszawa: Difin.
 
12.
KOZICKI, B., 2020. A New Method for Planning Needs in Terms of Security, International Business Information Management, https://u.pcloud.link/publink/....
 
13.
NOWAK, E. (red.), 1998. Prognozowanie gospodarcze, Warszawa: Placet.
 
14.
NOWAK, E., 1999., Rachunek kosztów, Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN.
 
15.
PRZYBYŁA M. (RED.), 2003. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menadżerskiej, Wrocław: Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
16.
SZUBRYCHT, T. 2006. Współczesne aspekty bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Marynarki Wojennej, Vol. XLVII, Nr 4(167).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top